Mezőgazdasági termelés

A támogatásokhoz kapcsolódóan előfordulhatnak olyan váratlan helyzetek, események melyek ellehetetlenítik a támogatás igénylésekor vállaltak teljesítését. Ezen vis maior eseményeket 21 napon belül,– de legkésőbb 6 hónapon belül – elektronikus úton kell be jelenteni a Kincstár elektronikus felületén és a legtöbb esetben alátámasztó dokumentummal is igazolni kell.

 

Az elektronikus úton történő bejelentés, kétféle módon lehetséges. Általános vis maior felületen: EMGA belpiaci, külpiaci, intervenciós intézkedések, a nemzeti támogatások, melyek nem kapcsolódnak az egységes kérelemhez (EK) vagy kapcsolódnak az EK-hoz, de több évre hatnak (pl. VP AKG vis maioros visszavonás).

 • EK vis maior felületen: EK-hoz kapcsolódó intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior esemény csak az adott évre vonatkozóan van hatással.

 

Melyek lehetnek a váratlan, vis maior események és azokat milyen irattal lehet alátámasztani?

 • ügyfél halála - halotti anyakönyvi kivonat, halotti bizonyítvány
 • az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége - intézeti zárójelentés/szakorvosi igazolás
 • mezőgazdasági vagy feldolgozóipari üzem, földterület kisajátítása - ügyfél nevére szóló kisajátításról szóló végzés/határozat
 • földterületnek közcélra történő igénybevétele (pl. útépítés, vezeték) - végzés; szerződés hiteles másolata (károsodott terület nagysága, vázrajz)
 • létesítmény megrongálódása - hatósági végzés, igazolás biztosító által kiállított kárjegyzőkönyv, rendőrségi jegyzőkönyv, tűzeseti hatósági bizonyítvány
 • Növényállományt sújtó járványos, fertőző megbetegedés - Kormányhivatal igazolása
 • Zárlati, vagy még nem honos károsító ellen hozott hatósági intézkedés - hatósági igazolás, végzés
 • intervenciós/ export tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett akadály - Közútkezelő, MÁV stb. igazolása
 • vadkár - vadásztársaság nyilatkozat, vagy jegyző határozata, vagy bírósági döntés
 • ipari zöldségnövény minősített vetőmagnak a termelő részére történő késedelmes szállítása - igazoló dokumentum másolatát (szállítást követő 7 napon belül)

 

Mikor nem kell igazolást csatolni a káresemény bejelentéséhez?

 • Természeti csapás, szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás),
 • Állatállományt sújtó járványos, fertőző megbetegedés, vagy állat-járványügyi intézkedés miatti állománycsökkenés, elhullása vagy leölése estén.

 

Fentieken túl a pályázati kiírások, jogszabályok is nevezhetnek meg egyéb vis maior eseményt. Az AKG támogatás során, a fentieken túli vis maior pl. osztatlan kimérés következtében a területe máshová kerül stb.. A zöldítés során bevezetésre került növényvédőszer-használati tilalom esetén vis maior csak a következő ok miatt lehet: növényállományt sújtó járványos, fertőző megbetegedés, illetve zárlati, vagy még nem honos károsító ellen hozott hatósági intézkedés.

 

(NAK/Sztahura Erzsébet)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei