Mezőgazdasági termelés

Belvízcsatornának nevezzük a belvizek elvezetésére szolgáló, meghatározott vízszállító képességű ásott medret, az egykori természetes vízfolyás esetleg földmunkával kibővített medret. Ide szervestrágyát tartalmazó vizet tilos bevezetni.


Minden vízilétesítmény, így a vízrendezésre kialakított rendszerek, tervszerű vízvisszatartás megépítése és üzemeltetése vízjogi engedélyhez kötött tevékenység. A felszíni vizet vezető csatornának nevezzük az egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat ellátására alkalmas vízilétesítményeket: vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás tekintetében.

A csatornahálózatot az érintettek igényeinek figyelembevételével kell meghatározni. A csatornahálózat elemeit úgy kell méretezni, kiépíteni és fenntartani, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül tudják elvezetni, kivételt képeznek ez alól az időszakos vízvisszatartásra kijelölt területeket. A csatornahálózatot úgy kell tervezni, hogy a mértékadó belvízhozamot elsősorban gravitációsan vezesse el. Amennyiben nem biztosítható, akkor a megfelelő elzáró műtárgy és szivattyúzási lehetőség kiépítéséről gondoskodni kell, amelynek megépítése, karbantartása és üzemeltetése a csatorna kezelőjének feladata. A felesleges csapadék és talajvíz befogadó víztestbe való vezetéséről a területhasználó köteles gondoskodni. A területhasználó szükség esetén köteles gondoskodni a többlet vízhozam visszatartásáról. Vis maior esetén a kármentesítést a területhasználatnak megfelelően vízkormányzással, vízvisszatartással, szivattyús átemeléssel kell biztosítani.
Belvízcsatornának nevezzük a belvizek elvezetésére szolgáló, meghatározott vízszállító képességű ásott medret, az egykori természetes vízfolyás esetleg földmunkával kibővített medret. A belvízöblözet pedig a lehatárolt vízgyűjtő terület, amelyről a belvizet általában egy ponton, egyetlen főcsatorna segítségével, gravitációsan vagy szivattyúzással vezetik le.

Belvíztározót ott lehet létesíteni, ahol a domborzati viszonyok a víz visszatartására alkalmasak, valamint ahol a létesítés műszakilag és gazdaságilag indokolt, és az ökológiai feltételek teljesíthetők. A műtárgyak helyét úgy kell kijelölni, hogy a belvízvédelmi követelmények és az árvízi biztonság kielégítésén kívül az áramlási viszonyok kedvezően alakuljanak, az alapozás, a megközelítés, valamint villamos üzem esetén a távvezetékhez való csatlakozás megfelelő legyen. A belvízrendszerekben a vizek tervszerű visszatartása, szabályozott lefolyása és kormányzása céljából zsilipeket, tiltókat kell létesíteni.  Belvízcsatorna közérdek mértékét meghaladó célra csak akkor használható, ha az alapfunkcióját nem akadályozza. A belvízcsatornákat érintő munkák tervezőjének egyeztetni kell a kezelővel, aki megadja a műszaki paramétereket, valamint a tervezésre, kivitelezésre, és az üzemeltetésre vonatkozó feltételeket. A belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelezőnek a munkakezdést be kell jelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat érintő munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett kell elvégezni.

A belvízcsatornába, csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba tisztítatlan települési szennyvizet vagy szervestrágyát tartalmazó vizet tilos bevezetni.


(NAK/Tasnádi Gabriella)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése