pdf Kölcsönös Megfeleltetés - Gazdálkodói kézikönyv - 2018 Népszerű

Kölcsönös Megfeleltetés - Gazdálkodói kézikönyv - 2018

2015-től  a  Közös  Agrárpolitika  (KAP)  reformja  számos  változást  hozott a gazdálkodóknak. Az uniós pénzek eléréséhez a gazdáknak számos kötelezettséget kell vállalniuk. Ezek közé tartozik a kölcsönös megfeleltetés (KM) szabályozórendszere is. A már sokak által  ismert és gyakorlatban is alkalmazott KM-rendszer alapvető előírásokat fogalmaz meg a környezetre,  az éghajlatváltozásra, a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára, a közegészségügyre, az állategészségügyre, a növényegészségügyre és az állatjólétre vonatkozóan. A kölcsönös megfeleltetés a fenntartható mezőgazdaság megteremtéséhez kíván hozzájárulni, továbbá ahhoz, hogy a környezetügyi, a közegészségügyi, az állat- és a növényegészségügyi, valamint az állatjóléti szakpolitikák összhangban álljanak egymással, és a KAP jobban megfeleljen a társadalmi elvárásoknak. A KM rendszere a KAP szerves részét képezi, ezért azt minden tagállamnak fenn kell tartania és összhangba kell hoznia a zöldítés  követelményeivel.  A mostani kiadvány az aktuális, 2018. áprilisáig hatályba lépett jogszabályi előírásokat tartalmazza. A kiadvány azonosítószáma: ISSN 2630-8355

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ