Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a Bizottság a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő módosításáról szóló 2020/602 végrehajtási rendelete.


Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 63. évfolyam, 2020. május 4-i L139 számában megjelent a Bizottság tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő módosításáról szóló 2020/602 végrehajtási rendelete (a továbbiakban: 2020/602 EU rendelet).

A hazánkban 2018. november 1-jétől alkalmazandó, a tenyészállatokra és szaporítóanyagaikra vonatkozó származási igazolások mintáit a 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2017/717 rendelet (a továbbiakban: 2017/717 rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. Az új származásiigazolás-minták alkalmazásának időszaka alatt a tagállamok és az érdekelt felek értesítették a Bizottságot a minták használata során a származási igazolások nyomtatása és a tenyészállatok azonosság-ellenőrzése kapcsán felmerült gyakorlati problémákról.

Tekintettel a 2017/717 rendelet alkalmazása óta szerzett tapasztalatokra, és a tagállami visszajelzésekre, a származási igazolások kibocsátásának és nyomtatásának megkönnyítése valamint a tenyészállatok azonosságának könnyebb ellenőrizhetősége érdekében a származásiigazolás-minták frissítése vált szükségessé.

A 2020/602 EU rendelet által meghatározott új minták használatára történő zökkenőmentes áttérés biztosítása érdekében a 2020. augusztus 4-ig tartó átmeneti időszakban a fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik, valamint a hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik kereskedelméhez kapcsolódó származási igazolásokat a 2017/717 rendelet I. és II. mellékletében meghatározott, a fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetéséhez, valamint a hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódó származási igazolásokat a 2017/717 rendelet III. és IV. mellékletében meghatározott, jelen módosítást megelőzően érvényben lévő mintáknak megfelelően is ki lehet bocsátani.

A 2020/602 EU rendelet által meghatározott, a tenyészállatok és szaporítóanyagaik új származásiigazolás-mintákat a 2020/602 EU rendelet I.-IV. mellékletei tartalmazzák.
A 2020/602 EU rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A rendeletet szabályozásait 2020. július 4-től kell alkalmazni.


NAK/Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám