Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelete a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról. 

A rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti átmeneti támogatást érinti az alábbi pontokban: 

  • A támogatás halmozhatóságáról szóló rész kiegészül az alábbi ponttal (4.§ (5). pont): 
  • „Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása európai uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó európai uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.” 
  • Az átmeneti támogatás támogatási döntését módosították 2021. december 31.-re, 
  • Az átmeneti támogatás támogatástartalma az alábbiakra módosul: 
  • Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, az alábbiak kivételével: 
  • A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén nem haladhatja meg a 225 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
  • A halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Továbbá a rendelettel hatályát veszti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet. 

A rendelet a kihirdetését (2021 június 28.) követő napon lép hatályba. 

 

 (NAK/Szőke Rita) 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei