Jogszabályi összefoglaló

A Magyar Államkincstár 58/2023. (X. 31.) számú KÖZLEMÉNYE az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtásáról, a nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről, a minőségi kifogás jelzéséről, az ajánlatban rögzített egyes vállalások nem teljesülésének jelzéséről, valamint a programot népszerűsítő plakátra vonatkozó követelményekről

Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

1) A program végrehajtása során kérelmet csak azon ügyfél (kérelmező) nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

2) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfélnek a nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 12/2023. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény (amely elérhető a közlemény számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon: www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Kedvezményezetti nyilvántartás) rendelkezései irányadóak.

3) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adategyeztetés.

A minőségi kifogás jelzése

Ha a termék átvételekor, az átvétel helyén, az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak, és azt jelzi a kérelmező felé, a kérelmező köteles a szállítási szerződésben meghatározott időn belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a kérelmező a fenti csere kötelezettségének nem tesz eleget a szállítási szerződésben meghatározott időn belül, az átvételért felelős személy a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíti, és azt a kérelmező képviselőjével aláíratja, valamint a jegyzőkönyv másolati példányát a kérelmező részére átadja. A kérelmező a Rendelet értelmében köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó a Kincstárt elektronikus úton, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levelezési címen köteles értesíteni, a jegyzőkönyv másolati példányának csatolásával egyidejűleg.

Az ajánlatban rögzített egyes vállalások nem teljesülésének jelzése

Ha a Rendelet 11. § (5), (6) és (8) bekezdésében meghatározott és az ajánlatban rögzített vállalások (a továbbiakban együtt: vállalások) a program lebonyolítása során nem teljesülnek, a nevelési-oktatási intézménynek és a kérelmezőnek erről jegyzőkönyvet kell kiállítania, amelyet elektronikus úton meg kell küldeni ‒ az agrárpolitikáért felelős miniszter részére az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., és ‒ a Kincstár részére az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levelezési címre. A feleknek a jegyzőkönyvben egyértelműen meg kell jelölniük, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások.

A programot népszerűsítő plakátra vonatkozó követelmények

A programban résztvevő nevelési-oktatási intézménynek az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet Mellékletében foglalt minimumfeltételeknek megfelelő, a programot népszerűsítő plakátot kell elhelyeznie az intézmény főbejáratánál. A plakátnak az alábbi minimum követelményeknek kell megfelelnie:

‒ a plakát mérete: A3 vagy annál nagyobb,

‒ betűméret: 1 cm vagy annál nagyobb,

‒ cím: Az Európai Unió Iskolaprogramja,

‒ tartalom (legalább az alábbi szöveg): „Az oktatási intézmény típusa (például Óvodánk/Általános iskolánk) részt vesz az Európai Unió pénzügyi támogatásával megvalósított európai uniós Iskolaprogramban.”,

‒ a plakáton fel kell tüntetni az Európai Unió emblémáját. A plakát gyártásáról, a nevelési-oktatási intézménybe történő szállításáról, valamint annak pótlásáról a kérelmező gondoskodik.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Tej és tejtermékek / Tanulók tejjel és tejtermékekkel történő ellátásának támogatása” menüpont alatt, illetve tájékoztatás kérhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., továbbá az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

e-mail címeken.

A közlemény az alábbi linken érhető el:

Közlemények - Magyar Államkincstár Kifizető Ügynöksége (gov.hu)

 

NAK / Vadász Sándor

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám