Jogszabályi összefoglaló

Súlyos következménye lehet, ha a földvásárlás során meggondolatlanul teszünk olyan – egyébként a törvény által előírt – kötelezettség vállalásokat, amiket nem tudunk, vagy már eleve nem is akarunk teljesíteni. Január 1-étől egy új szankció került bevezetésre a „földszerzéshez vállalt kötelezettség megsértése” esetén. Először tekintsük át, hogy mik ezek a vállalt kötelezettségek?

A legtipikusabb az a vállalás, amit minden, a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződésnek tartalmaznia kell. Ez az a nyilatkozat, amikor a szerző fél vállalja, hogy „a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja” és 5 évig más célra nem hasznosítja. (Természetesen a törvény biztosít néhány kivételt ezek alól.)

De vannak speciális vállalások is, ezek olyan elővásárlási jogosultságokhoz kapcsolódódnak, amikor a tulajdonszerzés célja valamilyen kiemelt tevékenység folytatása. Talán a leggyakoribb az ökológiai gazdálkodási célú elővásárlási jog. Ha valaki azért kerül előnyösebb helyzetbe az elővásárlók között, mert célja, hogy a megszerzett területen ökológiai gazdálkodást folytasson, annak a szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban köteleznie kell magát arra, hogy legkésőbb 3 éven belül birtokba veszi a területet és 10 évig ökológiai gazdálkodást fog folytatni. Hasonló 10 éves szaporítóanyag-előállításra kötelező előírás van az ilyen célú tulajdonszerzésnél is. (Mindkét esetben, ezek a vállalások a jogutódo(ka)t is kötik.) Továbbá az oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék előállítása, mint privilegizált tulajdonszerzési cél ugyancsak maga után vonja az ilyen terméknek, vagy annak alapanyagának előállítására vonatkozó hosszú távú kötelezettségvállalást. Sőt, ha a 10 éves időszak alatt eladják a földet, akkor a vevő a 10 évből fennmaradó időre tovább viszi a vállalt alapanyag- vagy termék előállítási kötelezettséget.

Mivel hosszútávú és esetleg a jogutódra is vonatkozó kötelezettség vállalásokról van szó, így mindenképpen körültekintően kell eljárni mielőtt ilyen kijelentést tenne bármely földműves. Ezen vállalások betartását ugyanis a hatóság ellenőrzi. Erre sor kerülhet hivatalból vagy akár egy bejelentés alapján is és ha a hatóság arra a megállapításra jut, hogy valaki nem tesz eleget a tulajdonjog megszerzésekor vállalt kötelezettségének, akkor – az új szankciós szabály következtében – 5 évig újabb földet nem szerezhet, mert a hatóságnak vele szemben meg kell tagadni az adásvételi szerződés jóváhagyását, függetlenül attól, hogy vevőként vagy elővásárlóként lenne tulajdonos.

Az ellenőrzés során a hatóság először figyelmezteti a mulasztót, hogy határidőn belül tegyen eleget a kötelezettségének. Ha ez eredménytelen, akkor a hatóság bírságot szab ki, ami - ezen felül - még a fenti 5 éves szankciót is maga után vonja, melynek időtartama a bírságot kiszabó végleges döntéstől egy jövőbeni adásvételi szerződés közléséig tart.

Ez az 5 éves szerzési korlátozás nem csak a tulajdonjog esetén érvényesül, hanem ugyanígy megvan a földhasználati jogosultságnál is. Ha valaki például haszonbérlőként vagy előhaszonbérleti jogára hivatkozva tett bizonyos vállalásokat, de azokat mégsem tartja be és az ellenőrzés során erre fény derül, majd bírság kiszabására is sor kerül, akkor a jövőben 5 évig nem tud földet bérelni.

Fentiekkel szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy érdemes alaposan átgondolni egy földvásárláskor vagy egy haszonbérlet esetén, hogy milyen nyilatkozatokat, milyen vállalásokat teszünk a szerződésben vagy éppen az elfogadó nyilatkozatban. Fontos, hogy ne tegyünk felelőtlen, meggondolatlan vállalásokat azért, mert így elővásárlóként vagy előhaszonbérlőként előnyösebb pozícióba kerülnénk, viszont, ha utóbb mégsem teljesítjük azokat, akkor hosszú évekig megszűnik a földhöz jutás lehetősége.

NAK / Dr. Farkas Diana

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám