Jogszabályi összefoglaló

Két új EU-rendelet jelent meg a borok eredetmegjelölésére, földrajzi jelzésére és a hagyományos kifejezésekre, valamint a borok címkézésére vonatkozóan.


Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az Európai Bizottság átdolgozta a borok eredetmegjelölésére, földrajzi jelzéseire és a hagyományos kifejezések elismerésére, a termékleírások benyújtására és módosítására, valamint a borok jelölésére és címkézésére vonatkozó szabályokat. Ezzel kapcsolatban két új rendelet jelent meg: 2019/33 EU bizottsági felhatalmazáson alapuló és a 2019/34 EU bizottsági végrehajtási rendelet, amelyek együtt a hasonló tárgyú 607/2009/EK rendeletet váltották fel.

A változások főként az OEM, OFJ borok és hagyományos kifejezések elismerését, a meglévő termékleírások módosítását, valamint bizonyos címkézési előírásokat érintenek:
- A rendelet pontosítja az oltalomra bejelentett eredetmegjelölés, földrajzi jelzés és a hagyományos kifejezések elismerésére vonatkozó nemzeti eljárási szakaszt.
- Egyértelműsíti az átmeneti oltalom megszerzését a nemzeti eljárási szakasz pozitív elbírálása esetén.
- Lerövidítették a kifogásolási szakaszt és bevezetik az egyeztetési eljárást azért, hogy az érintett felek kapcsolatba léphetnek egymással megegyezés céljából.
- Egyszerűsödött a már meglévő OEM/OFJ borokra vonatkozó termékleírásának módosítási eljárása. Így a módosításokra vonatkozó nemzeti eljárási szakasz lefolytatása után rögtön alkalmazhatóak az új előírások.
- Bevezették a módosítások új osztályozási rendszerét: uniós módosítások, amelyek Bizottsági jóváhagyást igényelnek; standard módosítások, amelyek a tagállam jóváhagyását követően azonnal alkalmazhatóak, mivel nem igényelnek uniós szintű kifogásolási eljárást.
- Bevezették az elismerésre benyújtott, de még oltalmat nem szerzett földrajzi nevek ideiglenes címkézés lehetőségét (az elismerési kérelem nemzeti szakaszban történő pozitív elbírása esetén).
- Az „OEM” vagy „OFJ” rövidítések az oltalommal rendelkező borelnevezések hivatalos címkén feltüntethető jelölések lettek.
- A fahordóban történő erjesztés vagy érlelés feltüntetésére magyarul új kifejezések használhatóak: „ászokhordóban erjesztett” / „ászokhordóban érlelt”. Az „ászokhordó” szó helyett a „barrikhordó” kifejezés is használható

A két új EU-s jogszabály az ide vonatkozó hazai végrehajtási rendeletek módosítását is maga után vonja, amelyre várhatóan a közeljövőben kerül sor.


(NAK/Dr. Sidlovits Diána)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ