Környezetgazdálkodás

Már zajlik az Egységes kérelem beadási folyamata a MÁK elektronikus felületén. E kérelem részét képezi a VPAKG 2021-es kifizetési kérelem benyújtási lehetőség is. Nagyon fontos, hogy minden támogatási kérelmet benyújtó gazdálkodó adjon be kifizetési kérelmet abban az esetben is, ha még nem érkezett meg a Támogatói okirata, vagy Támogatói okirata részben el nem fogadott poligonokat is tartalmaz, s azok elutasítása végett kifogással élt a gazdálkodó.

Szükséges ez azért, mivel a pályázati kiírás szerint, amennyiben egyáltalán nem kerül benyújtásra kifizetési kérelem, úgy a kedvezményezett a támogatásból kizárásra kerül.

Amennyiben egy KET-re

 • egynél több alkalommal nem nyújtanak be kifizetési kérelmet, vagy
 • egynél több alkalommal a kifizetési kérelem elutasításra kerül, vagy
 • egy alkalommal nem nyújtanak be rá kifizetési kérelmet és egy alkalommal a kifizetési kérelem elutasításra kerül,

úgy a KET kizárásra kerül.

2022-re vonatkozó lehetőség, hogy amennyiben valamely Tematikus előíráscsoport egészére nem nyújt be a gazdálkodó kifizetési kérelmet, úgy az visszavonásnak számít!

Lényeges momentum továbbá, hogy ültetvénycserére (kivágásra és újratelepítésre) is lehetőséget ad a felhívás, azonban csak meghatározott időintervallumokban. Jelen periódusban tehát a meglévő ültetvénnyel történő belépés esetén a kivágást és újratelepítést is el kell végezni január 1. és március 31. között. Fontos, hogy az ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészén (lemért poligon – továbbiakban: KET) lehetséges, továbbá a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól. A korábban megszokottaktól eltérően a felhívás szerint a kivágás és újratelepítés tényét nem kell bejelenteni, azonban a Gazdálkodási Naplóban azt rögzíteni kell.

A pályázati felhívás lehetőséget biztosított arra, hogy meglévő ültetvény nélkül is jelentkezzünk az Ültetvény tematikus előíráscsoportba. Ez esetben, ha 2022-ben már kifizetést is szeretnének kérni, úgy az ültetvényt a 2022. évi egységes kérelem benyújtásának szankciómentes benyújtásának napjáig (május 16.) el kell telepíteni. Mindenképpen ügyeljünk arra, hogy el nem telepített ültetvényre ne igényeljünk VPAKG kifizetést! Ez az igénylés jellegétől függően teljes KET, vagy részleges KET kizárást eredményezhet.

Az eltelepítés véghatárideje 2023. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határideje, de ez esetben 2022-ben kifizetés nem igényelhető az el nem telepített részre.

A KET teljes kizárására kerül sor

 • ha az EK szankciómentes benyújtásának határidejéig azon KET teljes egészére nyújt be kifizetési igénylést, amelyen az újratelepítés részben sem történt meg;
 • a teljes ültetvénycsere nem január 1-március 31. között történt,
 • a KET-en található ültetvény teljes egésze más ültetvénycsoportba tartozó növénnyel került újratelepítésre.

 

A KET egy része kerül kizárásra, ha:

 • Az EK szankciómentes benyújtásának határidejéig a KET azon részére is nyújt be kifizetési igénylést, amelyen az újratelepítés nem történt meg;
 • nem a teljes kivágott területen történik az újratelepítés január 1.-március 31. között.
 • a KET-ben található ültetvény egy része más ültetvénycsoportba tartozó növénnyel kerül újratelepítésre. Az előírásoknak nem megfelelő területrész kizárásra kerül.

Ügyeljünk arra is, hogy a szántó és ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében folyamatosan lenni kell 5 évnél nem régebbi talajmintának. Amennyiben nincs 2022. évi EK szankciómentes határnapjáig leadásról legyen igazolás

 1. évi TGT elkészítése a 2022. évi EK benyújtásának jogvesztő határnapja (június 9.).

Amennyiben a 2022. EK előtt végzett a gazdálkodó valamely kötelező, vagy választott agrotechnika műveletet, úgy azt az első kifizetési kérelem benyújtását követő 15 napon belül szükséges megtennie a 2022. évi Egységes kérelem benyújtási időszakban. A jelentés tehető a 2022. június 30-ig nyitva lévő W0212-Egységes kérelem2021-adatváltozás bizonylaton is. Ezt követően a feladat befejezését követő 15 napos bejelentési kötelezettség áll fenn (szármaradvány, szervestrágya, lazítás, zöldtrágyázás).

Néhány előírás még az áprilisi hónapra:

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, túzokvédelmi előírásokkal (zonális) a talajfelszín megsértésével járó gépi munkavégzés április 15. és július 15. között nem végezhető, kivéve a betakarítás utáni tarlóhántást Évelő növénykultúrák, kalászos gabonák termesztése során növényvédőszerek és műtrágya kijuttatása április 15. és július 1. között nem megengedett.

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória esetén biztosít arra, hogy a kötelezettségvállalási időszak alatt a tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar) termesztésével, vagy az adott előírásban meghatározott vetésszerkezeti arányok betartásával kerüljön teljesítésre az előírás. Amennyiben a tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig eltelepítésre kerül az előírásban meghatározott évelő növénykultúra, úgy az előírás évelő növénykultúra termesztésével teljesíthető.

NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám