Mezőgazdasági termelés

Legalább 50 százalékkal csökkenteni kell a haszonállat-tenyésztésben és az akvakultúrában felhasznált antimikrobiális szerek értékesítését 2030-ig. 

A fenti sort már mindenki hallhatta vagy olvashatta valahol, de vajon mihez képest, kell elérni a csökkenést? 

A COPA-COGECA haszonállatokkal- így a lovakkal- foglalkozó munkacsoportjainak ülésein is fontos témaként szerepelnek a fenntarthatóbb élelmiszerrendszerek kialakításához szükséges intézkedések. A munkacsoport résztvevői egyet értettek azzal, hogy az egészséges állatok tartása már önmagában is alapja az állatjóléti törekvéseknek, de kihangsúlyozták, hogy minden intézkedésnek tudományos tényeken kell alapulnia. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ESVAC (állat-egészségügyi antimikrobiális fogyasztás európai felügyelet) projektje minden évben információkat gyűjt az antimikrobiális szerek állatokban történő felhasználásáról, és éves jelentések formájában közzé is teszi. A projektben történő részvétel önkéntes, 2010. áprilisában indult 9 résztvevővel, és mára már 31 országra nőtt az adatszolgáltatók köre. A jelenlegi információk szerint az ESVAC 2017-es adatai fogják adni a kiindulópontot a „Farm to fork” stratégiában foglalt cél megvalósításához. A szervezet kiemelte, azt, hogy különösen fontos, hogy az emberi orvoslásban kritikus fontosságúnak tartott antibiotikumok állat-egészségügyi értékesítése csökkenő tendenciát mutat. 2011 és 2018 között az eladások a következőképp csökkentek: 

 • 24% a harmadik és negyedik generációs cefalosporinok esetében 
 • 70% a polimixinek esetében 
 • 4% fluorokinolonok esetében 
 • 74% egyéb kinolonok esetében. 

 

(Teljes 2017 évi eladás, forrás: https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2017_en.pdf ) 

Az európai helyzet kettős képet mutat: 2011–2018-ra vonatkozó adatokat szolgáltató 25 ország közül 18 ország észlelte az állatorvosi antibiotikumok értékesítésének csökkenését. Ugyanakkor 5 országban 5% -ot meghaladó növekedést regisztráltak, két másik országban pedig az általános értékesítés kismértékű (2% alatti) csökkenése volt megfigyelhető, így a szakemberek bizakodóak a tekintetben, hogy az átlagos értékesítés felett produkáló országokban is van esély jelentős csökkenést elérni. 

Néhány ország az adatszolgáltatás mellett ismertette az állatok antimikrobiális rezisztenciájának leküzdését célzó főbb tevékenységeket, valamint magyarázatokat fűzött az országban tapasztalható eladások csökkenésére vagy növekedésére, mint például: 

 • az ellenállás előfordulásának csökkentését célzó nemzeti cselekvési tervek végrehajtása; 
 • stratégiák és kampányok az antimikrobiális szerek körültekintő használatának előmozdítására; 
 • bizonyos antimikrobiális szerek élelmiszertermelő állatokban történő alkalmazásának korlátozása; 
 • vényellenőrzési intézkedések; 
 • kampányok az antimikrobiális rezisztencia veszélyének tudatosítására; 
 • antimikrobiális célok meghatározása az értékesítés csökkentése érdekében; 

magyar összefoglalóból kiderül, hogy 2011 és 2018 között a teljes eladások 6%-kal csökkentek. 

Az (EU) 2019/6 rendelete, valamint annak jövőbeni felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai összefüggésében elindult egy iránymutatás kidolgozása az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az ESVAC szakembereinek együttműködésével az antimikrobiális szerek uniós szintű értékesítéséről és állatokban történő felhasználásáról. A rendeletet már hatályos, de alkalmazni 2022. január 28-tól kell, tehát új állat-egészségügyi termékekre és gyógyszertartalmú takarmányokra vonatkozó uniós előírások lépnek majd életbe. A rendelet előírja többek között, hogy: 

 • antimikrobiális állatgyógyászati készítményre vonatkozó állatorvosi vény metafilaxis esetén csak a fertőző betegség állatorvos általi diagnózisát követően állítható ki 
 • tudni kell megindokolni a vény kiállításának szükségességét 
 • Az antimikrobiális állatgyógyászati készítményekre vonatkozó állatorvosi vény a kiállítás napjától számított öt napig lesz érvényes 
 • az antimikrobiális állatgyógyászati készítmények  
 • nem alkalmazhatók rutinszerűen 
 • nem használhatók fel a rossz higiénia, a nem megfelelő állattartási gyakorlatnak vagy az odafigyelés hiányának, illetve az állattartó telep nem megfelelő üzemeltetésének kompenzálása céljából, valamint a növekedés előmozdítása vagy a hozam fokozása céljából.  

Sarkalatos pontja az előírások sokaságának, hogy bizonyos antimikrobiális szereket/szercsoportokat humán fertőzéses betegségek kezelésére fognak fenntartani, ilyen formán azokat különválasztják, és azokra állatgyógyászati célra nem fognak kiadni forgalomba hozatali engedélyt. 

A következő programozási időszaki Közös Agrárpolitikához kapcsolódó stratégiai dokumentumok részletszabályainak alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük. Amint lesz információ arról, hogy az antimikrobiális szerekre vonatkozó értékesítés csökkentését pontosan miként kell végrehajtani, figyelembe veszi-e az intézkedés az eddigi törekvéseket, és elért eredményeket -akár tagországi szinten is- tájékoztatni fogjuk a tagságot. 

 

(NAK/Pető Krisztina)

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám