Mezőgazdasági termelés

Az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló ”Európai Állattenyésztés Hangja” elnevezésű csoport a Copa-Cogeca partnerségében indított kampányának keretében újabb kommunikációs anyagot tett közzé, melyben arra a tudományosan megalapozott tényre hívja fel a figyelmet, hogy a zárt, intenzív tartási rendszerek csökkenthetik a napjainkban egyre gyakrabban megjelenő járványok kialakulásának és terjedésének kockázatát.

Tudományos szakemberek álláspontja szerint nem a belterjes, zárt tartási rendszerek vagy az úgynevezett "intenzív" gazdálkodás növeli a járványok megjelenésének és terjedésének kockázatát, éppen ellenkezőleg. Egy állatorvosok és ökológusok által készített fontos tanulmány megállapította, hogy a külterjes vagy "szabadtartásos" rendszerek növelhetik az állatok által terjesztett járványok kockázatát. A kevésbé intenzív gazdálkodási módokhoz képest azonban a zárt tartási rendszerek, amelyekben a termelő állatokat ellenőrzött körülmények (például kontrollált hőmérséklet, páratartalom, szellőzés) között, fedett létesítményekben tartják csökkenthetik a járványok és a veszélyes betegségek, köztük a SARS, a BSE, a madárinfluenza és a COVID-19 kialakulásának kockázatát.

Fotó: European Livestock Voice – Scientists argue high-yield livestock farming wrongly blamed for increased ricked of pandemics

 

A Royal Society Open Science tudományos folyóiratban közzétett tanulmány szerzői szerint a zárt állattartási rendszerek kevésbé kockázatosak, mivel az állatokat védett körülmények között, magas állategészségügyi sztenderdek betartása mellett tartják, azok könnyebben ellenőrizhetők. A zárt tartási rendszerekben továbbá kisebb az esély arra, hogy a haszonállatok vadon élő állatokkal érintkezzenek, így mérséklődik a kockázata a veszélyes vírusok elszabadulásának. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSz) és más szervezetek azon jelentései ellenére, amelyek az "intenzív állattenyésztést" szeretnék összefüggésbe hozni a zoonózisok terjedésével az említett tanulmány szerzői azzal érvelnek, hogy a "nem intenzív" vagy "alacsony hozamú" gazdálkodási rendszereknek sokkal több termőföldre van szüksége ugyanannyi élelmiszer előállításához, ezáltal ezek a termelési rendszerek hozzájárulnak az élőhelyek további csökkenéséhez. Ennek eredményeképp a betegségeket hordozó vadon élő állatok, például a denevérek és a rágcsálók kiszorulnak a természetes élőhelyeikről, ezáltal közelebb kerülnek a haszonállatokhoz és az emberekhez.

 

Harriet Bartlett, a tanulmány fő szerzője az alábbiakat állítja:

"Az intenzív vagy a nagy hozamú állattenyésztési rendszereket okolják a világjárványokért, de azok, akik az intenzív gazdálkodási rendszerektől a szabadtartásos rendszerek felé történő elmozdulást követelik, gyakran nem veszik figyelembe a kevésbé intenzív gazdálkodási rendszerek járványügyi kockázatait és különösen ezen rendszereknek a földhasználatra gyakorolt következményeivel nem számolnak. Az alacsony hozamú gazdaságoknak sokkal több földterületre van szükségük ugyanannyi mennyiségű élelmiszer megtermeléséhez, mint a magas hozamú gazdaságoknak. Az extenzív, alacsony hozamú gazdálkodásra való széles körű áttérés a természetes élőhelyek hatalmas területeit pusztítaná el, illetve zavarná meg. Ez növelné a vírusok átterjedésének, azaz a fertőzések vadon élő állatokról történő közvetlen átadásnak a kockázatát. Tekintettel arra, hogy az élőhelyek beszűkülése megzavarja a vadon élő állatokat, ezáltal azok a következő világjárványok vírus gazdái lehetnek, továbbá fokozódna a vadon élő állatok és az emberek, valamint a haszonállatok közötti érintkezés kockázata.”

 

A cambridge-i és a leeds-i egyetemek állatorvosainak és ökológusainak jelentéseiben pedig az alábbiak olvashatók:

”Az alacsony hozamú gazdaságok jellemzően nagyobb állatállománnyal, rosszabb biológiai biztonsággal rendelkeznek, több munkaerőt és nagyobb mezőgazdasági területet igényelnek, ami eltérő, de nem feltétlenül alacsonyabb megbetegedési kockázatot hordoz magában, mint az azonos mennyiségű élelmiszert előállító, magasabb hozamú rendszerek.”

 

”Az intenzív gazdálkodási rendszerekről az extenzifikáció felé történő globális elmozduláshoz majdnem akkora földterületre lenne szükség, mint India, ami elkerülhetetlenül megnövelné a betegségek átterjedésének kockázatát. A természetes élőhelyek átalakítása és szétaprózódása pedig azt jelentené, hogy olyan helyeken gazdálkodunk, ahol korábban a vadon élő állatok életterei voltak, ennek eredményeként a haszonállatállományok és az emberek közvetlenebb, közelebbi kapcsolatba kerülhetnek az élőhely beszűkülés miatt stressz alatt álló vadon élő állatok populációival" - mondja Harriet Bartlett.

 

Giuseppe Pulina professzor, az olasz Carni Sostenibili szervezet elnöke – akit a világ 1 000 legjobb állattenyésztési szakterülettel foglalkozó tudósa közé sorolnak – kifejtette:

"Paradox módon az állatok zárt tartása nagyon magasfokú biztonságot nyújt. Ezzel szemben a szabadban tartott állatok sokkal inkább ki vannak téve az egyes állatbetegségeknek, különösen, ha nincsenek aktív védekező mechanizmusok, kettős kerítés és folyamatos szerológiai ellenőrzés. Másrészt a zárt tartási rendszerekben olyan magas szintű állategészségügyi sztenderdeket alkalmaznak, amelyek garantálják, hogy ha a betegség be is jutna a gazdaságba, akkor azt azonnal észlelnék. Tehát az adott állattartó telepet azonnal járványkitörési gócnak minősítenék és az állategészségügyi hatóságok haladéktalanul megtennék a szükséges intézkedések".

 

Forrás: European Livestock Voice – Scientists argue high-yield livestock farming wrongly blamed for increased ricked of pandemics

NAK/Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám