Megyei hírek

A NAK Hajdú-Bihar megyei szervezete „Földforgalmi eljárás a gyakorlatban” címmel tartott fórumot a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán. A rendezvényen a földforgalmi eljárás összes szereplője képviseltette magát: a frissen megválasztott települési agrárgazdasági bizottságok (TAB) vezetőségi tagjai, a települések jegyzői, a kormányhivatal és a bíróság.


Szólláth Tibor megyei elnök köszöntötte a megjelenteket, beszámolt a TAB vezetőségeinek tisztújításáról, melynek eredményeként a megye összes településén sikerült megújítani a helyi kamarai tagokat képviselő testületeket. Elmondta hogy a fórum elsődleges célja, hogy az eljárás összes szereplője előadhassa gyakorlati tapasztalatait, így az új TAB vezetőségek az ilyen módon összegzett ismeretek birtokában kezdhessék meg a szakmai munkát.

A földforgalmi eljárás alapvető szabályait és menetét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály osztályvezetője, dr. Bagosi Mária ismertette. Előadásában teljes képet adott a vonatkozó jogszabályi háttérről, az eljárási szabályokról, az egyes szereplők feladatairól. Kiemelte a 2018. január 1. napján hatályba lépett új közigazgatási rendtartás kapcsán életbe lépett változásokat. A jelen lévő jegyzők illetve önkormányzati dolgozók hasznos gyakorlati tanácsokat kaptak az ügyintézésük megkönnyítése érdekében.

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke, dr. Figula Ildikó Zsuzsanna előadásában kiemelte a szerződések értékelése során a TAB vezetőség ajánlásának fontosságát, az ajánlásokkal szemben elvárt tartalmi követelményeket. Hangsúlyozta, hogy az Alkotmánybíróság által is megfogalmazott részletes indokolási kötelezettség olyan zsinórmérték, mely alapjaiban határozhatja meg a későbbi perek esetleges kimenetelét. Néhány jogeseten keresztül szemléltette a kamarai állásfoglalás bírósági megítélésének sajátosságait.

A NAK szemszögéből dr. Mikó András ügyvéd ismertette a földforgalmi peres eljárások tapasztalatait. Külön kitért a kamara önálló keresetindítási jogának jogszabályi szintű elismerésére, a folyamatban lévő perek tapasztalatai alapján hangsúlyozta a TAB vezetőségi ajánlások megfelelő mértékű indokolását, lehetőség szerint adatokkal, okiratokkal történő alátámasztásának fontosságát.  

A NAK Agrárigazgatási Igazgatóság részéről dr. Hrivnák Mihály Balázs csoportvezető világította meg a hallgatóság részére az a NAK földforgalmi szabályozás kapcsán elérni kívánt koncepciójának legfontosabb alapelveit. Kiemelte, hogy a birtokpolitikai szempontokat helyi szinten a TAB vezetőségek tudják képviselni és ezzel eljuttatni a magyar agrárium minden egyes szereplőjéhez. Felvázolta, hogy országos szinten milyen módon működik a jelenlegi szabályozás és milyen gyakorlat érvényesül. A NAK országos elnöksége, valamint ügyintéző szervezete nevében megköszönte a TAB vezetőségi tagok áldozatos és felelősségteljes munkáját. Előadásban megemlítette a földforgalmi szabályozás esetlegesen várható változásait és stratégiai irányait.

A NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának földügyi referense, dr. Szentpéteri Tamás az elmúlt évek megyei tapasztalatai alapján a földügyi eljárásban követendő jó gyakorlatot mutatta be a TAB vezetőségi tagok részére. Konkrét példákon keresztül szemléltette a korábbi előadók részéről megfogalmazott alapelveket, előadásában megpróbált helyre tenni félreértett fogalmakat, egy-egy kialakult rossz jogértelmezést illetve felhívta a figyelmet a TAB ajánlások kialakításának gyakorlati nehézségeire.

A fórum végén tartott konzultáción elhangzott kérdéseket az előadók egytől-egyig megválaszolták, az elhangzott szakmai előadások anyagát a regisztráltak elektronikus úton megkapták. A kamara elnökségének egyértelmű véleménye az, hogy a fórum beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a földügyi eljárás összes szereplője bemutathatta részfeladatait, így a megjelentek egységes képet kaphattak erről a nagyon fontos, komplex feladatról. A visszajelzések alapján a megjelent TAB vezetőségi tagok is nagyon hasznosnak ítélték a fórumot, az elhangzottakat egész biztosan kamatoztatni tudják a jövőben.


(nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok