Mezőgazdasági termelés

A 2017. évi egységeskérelem-felületen benyújtott, a termeléshez kötött anyatehéntartás-támogatás (EU), valamint az átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatás esetében a hat hónapos birtokon tartási idő lejárta előtt elhullott, leölt, kényszervágott, vagy tenyésztési okból selejtezett egyedek vonatkozásában a jogszabályok kiesés-pótlási kötelezettséget írnak elő.


A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet 11. § (5) bekezdés szerint: „A birtokon tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a mezőgazdasági termelő a birtokon tartási kötelezettség alatt álló állatnak a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által igazoltan kényszervágott, leölt vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyednek az ENAR nyilvántartás alapján igazoltan vágásra történő selejtezését - a kieséstől számított hatvan napon belül - az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek a támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja.”

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 15. § (2) bekezdés így fogalmaz: „A tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a mezőgazdasági termelő a tartási kötelezettség alatt álló állatnak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyednek az ENAR nyilvántartás alapján igazoltan vágásra történő selejtezését - a kieséstől számított hatvan napon belül - a 13. §-ban foglalt feltételeknek a támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja.”

A gazdálkodók élve a jogszabályok adta lehetőséggel, gyakorlatilag teljes körben mindkét jogcímre benyújtják támogatási kérelmüket ugyanazokra az egyedekre, mivel a támogatás elnyerésének feltételei kis eltérésekkel azonosak. Természetesen az átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatás felső határa az igénylő rendelkezésére álló támogatási jogosultságtól is függ, tehát nem biztos, hogy a támogatás feltételeinek megfelelő összes állatra fog kapni kifizetést, míg az uniós támogatás esetén minden jogosult állat után megkapja a visszaosztást követően az egységes összeget. A kiesés-pótlási kötelezettség elmulasztása szankciókat von maga után, így a jogszabályi előírásnak határidőn belül mindenképpen eleget kell tenni. A kiesett állat pótlására 60 napot ír elő mindkét rendelet, ezen időszakban a pótlás bármikor teljesíthető vásárlással, de természetesen saját állományból történő beállítással is, amennyiben megfelelő, a támogatási kérelemben még nem szereplő egyed áll rendelkezésre. Nagyon fontos a bejelentési kötelezettség betartása, hiszen azzal, hogy a pótlást az ügyfél beszerezte, még nem teljesített minden jogszabályi előírást.

A bejelentési kötelezettséget kizárólag ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstár elektronikus kérelemkezelő felületét használva lehet teljesíteni saját jogon, vagy meghatalmazott útján. A kiesés-pótlás benyújtását a hatvan napos határidő leteltét követő 15 napon belül kell megtenni, tehát nem a pótlásra szolgáló állat beállítását, tenyészetbe kerülését követő 15 napon belül – ezzel általában nem várnak az utolsó pillanatig –, hanem a 60. napot követő 15 napon belül. Természetesen a bejelentés a pótlás teljesítése után azonnal is megtehető.

A kiesés-pótlás bejelentés elfogadásának feltétele, hogy a kiesés okáról a termeléshez kötött anyatehéntartás-támogatás esetében hatósági állatorvosi vagy járási főállatorvosi igazolást, az átmeneti nemzeti anyatehéntartás esetében pedig állatorvosi igazolást kell szkennelt formában csatolni. Ez utóbbit ellátó (kamarai) állatorvos, vagy hatósági, járási főállatorvos is kiállíthatja.

A pótlás tekintetében figyelemmel kell lenni arra, hogy az előírt tehén-üsző arány fennmaradjon. Amennyiben a pótlásra nem áll rendelkezésre megfelelő egyed és vásárolni sem sikerül, megfontolandó az érintett egyed visszavonása a támogatásból, természetesen az egyéb előírások betartása mellett. Ez mindaddig lehetséges, amíg az ügyfél nem kapott értesítést helyszíni ellenőrzésről, vagy nem szólították fel adategyeztetésre az egyed vonatkozásában, illetve nem született döntés a kérelem ügyében.

A kiesés-pótlás elektronikus beadása a következő módon zajlik.
A MÁK elektronikus kérelemkezelő felületén az „Általános ügyintézés - Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése” menüpontban az „Új beadvány készítése” gombbal lehet elindulni. A megjelenő legördülő listából ki kell választani az „Egységes Kérelem 2017” pontot, majd a „Tovább” gombra kattintani. Az előbukkanó felületen a „Hivatkozott vonalkód” mezőbe minden esetben a már benyújtott vonatkozó évi egységes kérelem vonalkódját szükséges beírni. A támogatási kérelem vonalkódja megtalálható a KR dokumentumon. A „Hivatkozott irat iktatószáma” mező a vonalkód alapján automatikusan töltődik. A „Tárgy” mezőben a legördülő menüből a „Kiesés-pótlás kérelem” pont választása következik. A „Rövid leírás” mezőben szükséges megadni mind a kieső, mind a pótló egyed azonosító számát. A támogatási kérelemben is használt formában kell beírni az azonosítószámokat Pl.: Kieső egyed HU1234567890, Pótló egyed HU1134567890, mivel ennek hiányában a pótlás nem kerül elfogadásra. A kiesés-pótlás bejelentés benyújtása előtt célszerű ellenőrizni, hogy a kiesett egyed azonosítója szerepel-e a támogatási kérelemben, illetve a pótlásra szánt egyed nem szerepelhet benne. A korábban már említettek szerint a bejelentéshez minden esetben csatolni kell a kieső egyedre vonatkozó állatorvosi igazolást, mely nélkül a kérelem nem nyújtható be. Ugyancsak kötelezően töltendő mező a csatolt dokumentummal egy sorban a „dokumentum rövid leírása”, amelybe célszerű a feltöltött dokumentum nevét rögzíteni.

A kitöltés befejezése, és a szükséges adatok, becsatolt dokumentumok ellenőrzése után az „ÜK. Beadás” gombbal küldhető el a kérelem. Amennyiben a bejelentés olyan hibát tartalmaz, amely a benyújtást akadályozza, a benyújtási felület alsó részén megjelenő hibaüzenetekből a hiba egyértelműen meghatározható, annak javítását követően a bejelentés benyújtható.


A részletes tájékoztató itt elérhető.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok