Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2021. kárenyhítési évtől kezdődően a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség fajlagos összegének 50%-os mértékének emeléséről született döntés. Így a kárenyhítési hozzájárulás mértéke az idei évtől:

– ültetvényművelésre szolgáló terület esetén 4500 Ft/ha;

– szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló terület esetén 4500 Ft/ha;

– egyéb szántóföldi növény termesztésére szolgáló terület esetén 1500 Ft/ha.

A mezőgazdasági termelőt a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének tényleges összegéről a Kincstár július 31-ig határozatban értesíti.

Az idei évben a hasznosítások kódtáblában is történtek változások. A Vegyes ültetvény (ULT12), Egyéb ültetvény (ULT28) és a Keverék kultúra (KEV01) nem releváns, vagyis nem meghatározó kultúrákként lettek megjelölve a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer I. pillére vonatkozásában. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen területek kikerültek a beszámítandó, azokra kárt bejelenthető és kárenyhítő juttatást igényelhető kultúrák köréből.

Emlékeztetjük a gazdálkodókat, hogy ha a mezőgazdasági káresemény tárgyév április 1-je után következik be vagy a károsodással érintett területen termesztett növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik és a kárbejelentés határideje az Egységes Kérelem szankciómentes kérelembeadására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés ezen időszak utolsó napjáig tehető meg. A falugazdászok továbbra is a gazdálkodók rendelkezésére állnak a kárbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézésben.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei