A szennyvíziszapot tartalmazó termék komposzt megfelelő minőségét - amely AKG-s területen is alkalmazható - a hatósági engedély garantálja.


A szennyvíziszap felhasználásával készült termékkomposzt, hasonlóan a műtrágyákhoz engedélyköteles termésnövelő anyag. A termésnövelő komposzt a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.)  FVM rendelet szigorú kritériumrendszerének megfelel.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a forgalombahozatali engedély kiadását megelőzően részletes fizikai és kémiai elemzést végez a mintából, mely során vizsgálja a termékkomposzt színét, szagát, halmazállapotát, pH-ját, térfogattömegét, szárazanyag-tartalmát, szervesanyag-tartalmát, vízben oldható összes sótartalmát, szemcseösszetételét és hatóanyag (N, P2O5, K2O, Ca, Mg) tartalmát is. Ezek mellett a toxikus elemekre is végeznek vizsgálatot (úgy, mint arzén, kadmium, króm, kobalt, réz, higany, nikkel, ólom). A minősített termésnövelő anyag - vizsgálatokkal alátámasztott -kedvező hatást fejt ki a talajra illetve a termesztett növényre.

A szennyvíziszap alapú termékkomposzt használatával növelni tudjuk a vegetációs felületet, javítani a talaj termékenységét és víztartó képességét, illetve a talaj szervesanyag-tartalmának növekedése miatt aktívabb lesz a talajélet. Pótolja a növények számára nélkülözhetetlen tápanyagokat és jelentős mennyiségben mikroelemeket is szolgáltat.
A hatósági engedély garancia arra, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű termésnövelő komposzt kerül a mezőgazdasági területre.

 


(NAK)