Jogszabályi változás miatt az idén már egész évben parlagfű szezon van, azaz megszűnt azon szabályozás, miszerint csak július elsejétől kezdődően ellenőrzik és szankcionálják a a parlagfű fertőzöttséget. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság növényvédelmi bírságot szab ki. A kiszabható növényvédelmi bírság mértéke 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet!

A parlagfű (Ambrosia Artemisiifolia) közel 100 éve található meg Magyarország területén. Az I. világháború idején emberi közvetítéssel Észak-Amerikából jutott el a többi földrészre. A francia kikötőbe az 1920-as évek elején az Amerikából vásárolt lovakkal és azok takarmányával érkezett. Hazánkba a parlagfű az Osztrák-Magyar Monarchia kikötői felől fertőzött gabonaszállítmányokkal került be.

Először Dél-Somogyban találtak rá 1922-ben, ahonnan a kereskedelmi útvonalak mentén terjedt délre, majd észak felé. Robbanásszerű térnyerése 1945 után, a második világháborút követően indult meg.

A parlagfű egynyári gyomnövény, mely magvainak csírázása 10-20 °C-os hőmérsékleten indul meg. A talajművelés során mélyebb rétegekbe került magok akár 30-40 évig is csírázó képesek maradnak, és ha egy újabb talajmozgatás a felszín közelébe hozza őket, akkor növekedésnek indul a növény.

A virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik meg, ezután kisebb mennyiségben egészen a fagyok beálltáig tart. A virágpor tömegesen termelődik, a szél útján terjed, akár 100 km-es távolságra is képes eljutni. A termés érése október közepe táján kezdődik.

A parlagfű utak és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott területeken, nem megfelelően gyomirtott, és frissen bolygatott földeken fordul elő legnagyobb aráányban. A jól beállt gyepekbe azonban nem hatol be.

A parlagfű nagymértékű felszaporodásának közegészségügyi és gazdaság-károsító hatása számottevő. Hazánkban az összlakosság több mint 20 %-át érinti a parlagfű allergia.

Ezúton szeretnénk felhívni minden földtulajdonos figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az az ingatlanán a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Ezúton szeretnénk kérni minden földtulajdonost és földhasználót, hogy tegyen eleget a törvényi kötelezettségének, és mentesítse területét.

A fenti törvényi kötelezettségen túl fontos tudni a területalapon igényelt támogatások esetében a 10/2015 (III.13) FM rendelet értelmében a gyommentesítés – beleértve a veszélyes gyomnövényeket, melyekbe a parlagfű is beletartozik – jogosultsági feltétel, azaz az a terület, amelyen mezőgazdasági termelés folyik, de nagymértékű, súlyos lágyszárú gyomosodás észlelhető, s ez a helyszíni ellenőrzés során bebizonyosodik a vizsgált támogatási évben nem támogatható, azaz semmilyen területalapon adható támogatásra nem jogosult.

(nagymértékű, súlyos, lágyszárú gyomosodás: a lágyszárú gyomnövény bármely szomszédos földterületre történő átterjedése, vagy ha a vizsgált parcellán virágzó veszélyes gyom vagy a földterület 50%-át meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény található;)

Címkék:

 

Őstermelői adatok lekérdezése