Megyei hírek

Agrármérnök, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara első elnöke. Hosszú szakmai munkájával elért közmegbecsülése révén tevőleges részese annak, hogy megyénkben – országosan elsőként - már 1989-ben – akkor még önkéntes alapon - megalakulhatott az agrárkamara, mely fontos szerepet tölt be a megye gazdasági-társadalmi életében. Magas és igényes szakmai felkészültségével nemcsak a kamarai ügyekben, de 1994-től, két ciklusban parlamenti képviselőként az ágazati érdekek megjelenítését szenvedélyesen, s a megye hátrányos helyzetének kezelésének szükségességét képviselte eredményesen, és közvetítette a problémákat és az eredményeket a döntéshozók, s a társadalom irányába.

Szakmai életútjának fontosabb részei:

13 évig különböző vezető beosztásokban a Nyírtassi „Dózsa” Mezőgazdasági Szövetkezetben dolgozott, ahol nagy érdeme van abban, hogy a szövetkezet – országosan - elsőként alakította ki a vertikális integrációra alapozott termelést és ezzel tartós eredményeket ért el. 1983-től a Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei Tanács elnökhelyettesi tisztségében tevőleges részese volt annak, hogy a megye élelmiszeripara dinamikus fejlődésnek indult. 1989-től a dohány iparban vezetőként dolgozott, s kezdeményezésére indult be a mai dohány termelését is meghatározó öntözéses termelés. 1994 - 2002 között parlamenti képviselő, ahol mind végig tagja volt a Mezőgazdasági Bizottságnak, de emellett tagként vett részt Agrárpiaci és szabályozási-, a Földhő-, s a Magyar-Orosz Parlamentközi Vegyes Bizottság magyar albizottságban. 2002-től vezérigazgató-helyettesként és más vezető tisztségviselőként a Szabolcs Gabona Holding Rt.-ben tevékeny részese egy a piacgazdaság kihívásainak eredményesen megfelelő - 2005. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TOP 100-as listáját vezető - cégcsoport (ABO Holding Zrt.) létrehozásának, mellyel a megye hírnevének gyarapításához nagyban hozzájárult. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Agrárkamarának (1989. Az un. „egyesületi”, majd 1994. un. „köztestületi” kamarának) megalakulásától öt cikluson át az elnöke 2007-es nyugdíjba vonulásáig.

Az általa vezetett üzemekben több eredményes fejlesztést valósított meg, melyet jól jelez, hogy különösen a Nyírtassi gazdaságot a megye legjobb üzemei között jegyezték. Parlamenti képviselőként szakmai kövezetessége, példás szervező, irányító tevékenysége, a tudományos kutatási eredmények gyakorlati alkalmazására való törekvése példaértékű, követésre méltó. Közéleti tevékenysége úgy a kamarában, s parlamenti képviselőként is kiemelkedő, nagy szerepe van abban, hogy megyénkben az agrárium szereplőinek önszerveződő kamarai tevékenysége országosan is kiemelkedő.

 

                                                       

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ