FAIRSHARE

A FairShare projekt elsődleges célja a gazdálkodók felkészítése a digitális korszakra a szaktanácsadók kapacitásfejlesztésén keresztül, lehetővé téve a szaktanácsadók számára a meglévő digitális eszközök elérését, kipróbálását, tanácsadási folyamataikba való bevonását. 

A projekt ezen felül lehetőséget biztosít ún. „élő laboratóriumok” létrehozásához, azaz a digitális eszközök különböző szaktanácsadói és gazdálkodási környezetekben történő teszteléséhez.  

A projekt keretében megrendezésre került egy online interaktív workshop a témában érintett szaktanácsadók, szakértők és gazdálkodók részvételével, ahol többek között az agrár-digitális eszközök használatában rejlő lehetőségek, előnyök, elterjedésüket befolyásoló tényezők kerültek megvitatásra. 

A tapasztalatok alapján az agrár-digitális eszközök alkalmas arra, hogy megkönnyítsék a távolabbi helyeken élő gazdákkal való interakciót, a digitális rendszerek nagyon jó távlatokat nyitnak a mezőgazdasági érdekelt felek előtt. Ugyanakkor ezt nagyban befolyásolja a gazdák életkora. Megfigyelhető egy generációváltás a mezőgazdaságban, egy új, fiatal, 25-40 év körüli korosztály jelent meg, akik kifejezetten alkalmasak a digitális eszközök használatára és elterjesztésére, ehhez megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek. Az idősödő korosztály digitális eszközökkel szembeni befogadóképessége azonban változó, ezért kiemelkedő jelentőségű az érintettek motiválása, melyhez mindenképpen szükséges a megfelelő oktatás és tudásátadás.  

Az agrár-digitális eszközök használata csökkenti a szakértői tanácsadás közvetlen költségeit, hiszen alkalmazásukkal olyan adat- és tudásbázisok jönnek létre, melyek nagymértékben leszűkítik a gazdákkal való szükséges kommunikációt és interakciót. Így lerövidítik a szaktanácsadás idejét és ezáltal annak költségeit is. Gazdálkodói oldalról is csökken az ügyintézési folyamat, sok esetben nem kell az adatokért a szakhatóságokhoz, hivatalokhoz fordulni, a szükséges adatok a digitális alkalmazásokon keresztül rendelkezésre állnak.  

A gazdálkodók és tanácsadók általában pozitívan viszonyulnak az agrár-digitális eszközök használatához, és ezt beépítik gyakorlatukba. Mind a gazdálkodók, mind a tanácsadók alapvetően nyitottak az új technológiák, innovációk irányában.  

Az eszközök fejlesztésével kapcsolatban kulcsfontosságú, hogy a kutatóintézetek, technológiai fejlesztők tisztában legyenek a mezőgazdasági érdekelt felek és a szaktanácsadók igényeivel, a végfelhasználókkal szorosan együttműködve végezzék a fejlesztést. Sajnos a tapasztalatok alapján jelenleg ez nem minden esetben valósul meg, sokszor hiányzik a felek közötti kommunikáció, az egyetemek, kutatóintézetek és a fejlesztők közötti tudásátadást ösztönözni és erősíteni kell.  

A sikeres együttműködést segíti elő olyan platformok és fórumok biztosítása, ahol a szaktanácsadók és gazdálkodók kapcsolatba tudnak lépni egymással. Kiállítások és események, ahol a gazdák szívesen részt vesznek, úgymint a szántóföldi napok, kerekasztal beszélgetések, egyetemi kutatások.  

Az agrár-digitális eszközök és szolgáltatások továbbá alkalmasak a fenntartható termelés előmozdítására és ösztönzésére, csökkenthetik az ország ökológiai lábnyomát. Az innovatív technológiák és agrotechnikai eszközök alkalmazása a precíziós mezőgazdaság alapja, mely nagyban hozzájárul a fenntartható mezőgazdasághoz. 

A digitális technológiák és eszközök hazánkban többnyire könnyen elérhetőek, használatukhoz a megfelelő infrastruktúra rendelkezésre áll. Az élet minden területén érvényesül a digitális korszak, így a mezőgazdasági folyamatok szükségszerű digitalizálása, az agrár-digitális eszközök használatának és elterjedésének ösztönzése, a kapcsolódó tudásmegosztás és információcsere biztosítása nélkülözhetetlen.  

(NAK/Pók Zóra) 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám