FAIRSHARE

A FAIRshare projekt részvevői az elmúlt néhány hónapban is keményen dolgoztak az új innovatív technológiák bevezetésén és azok jobb társadalmi integrációján a mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság ösztönzése érdekében. A legfontosabb eredményeket az alábbiakban foglaljuk össze. 

A FAIRshare új DATS értékelési eszközt fejlesztett 

A FAIRshare projekt keretében egy Agrár-Digitális Eszköztár került kiépítésre, ezzel lehetőséget biztosítva a DATS-ok (Digital Advisory Tools and Services – digitális tanácsadó eszközök és szolgáltatások) megosztására és megismerésére. Jelenleg 239 DATS érhető el, az eszköztár legutóbb egy új DATS értékelési eszközzel bővült. 

Az új értékelési eszköz fő célja, hogy segítse a tanácsadókat az igényeiknek leginkább megfelelő digitális eszköz kiválasztásában, ezzel támogatva a digitális korszakra való felkészülést. Az értékelési eszközzel és használatával kapcsolatos további információkról és irányelvekről itt tájékozódhat. (link: https://fairshare-pnf.eu/assessment-tool) 

A FAIRshare projekt új felhasználói esetei 

A FAIRshare projekt egyik fő célja, hogy felhasználói eseteken keresztül támogassa a mezőgazdasági tanácsadókat, lehetőséget biztosítva a digitális eszközök különböző szaktanácsadói és gazdálkodási környezetekben történő teszteléséhez. A projekt összesen 40 felhasználói esetet támogat, melyből 20-at a projekt partnerek vezetnek, akik különböző képzéseken vesznek részt a digitális eszközök alkalmazásával kapcsolatban. További 10 nagy felhasználói eset került kiválasztásra közbeszerzési eljáráson keresztül külső partnerek bevonásával. Az új felhasználói esetek a mezőgazdasági ágazatok széles skáláját reprezentálják az erdészettől az olajbogyó-termesztésig. A fennmaradó 10 kisebb felhasználói eset kiválasztása 2022 év elején várható. 

A FAIRshare projekt az EUFRAS, az ESEE konferencián és az Innoseta Project H2020 eseményen 

Június elején Dr. Eleanore Tran (HAFL) és Dr. Teresa Hooks (Teagasc) a FAIRshare projekt jó gyakorlatairól, valamint a digitális technológiák alkalmazásával kapcsolatos kihívásokról és tanulságokról mutatott be posztereket az EUFRAS, IALB és SEASN „Élet és mezőgazdaság az átmeneti időszakban – az innováció támogatása és az ellenálló képesség erősítése” témájú konferencián.  
A FAIRshare projekt bemutatkozott a 25. Európai Oktatási és Kiterjesztési Szemináriumon (ESEE) és az Innoseta projekt H2020 Networking rendezvényén (az eseményről készült összefoglaló itt tekinthető meg) (link: https://www.youtube.com/watch?v=gzQgPq3LW3k) is, melyek számos témát felvonultattak, többek között az egész életen át tartó tanulást, a mezőgazdasági tanácsadók egyre növekvő szerepét, a digitális tanácsadást, valamint a mezőgazdasági oktatást és innovációt.  

Blogbejegyzés a H2020 DEMETER projektben 

 

Dr. Teresa Hooks projektmenedzser az európai agrár-élelmiszeripari ágazat digitális átalakulására fókuszáló DEMETER projekt felkérésére „A mezőgazdasági tanácsadók szerepe a digitális technológiák kiépítésében” címmel cikket írt a projekt online blogjához, mely szerint: 

„A FAIRshare projekt fő célja annak biztosítása, hogy a digitális technológiákat és eszközöket minél szélesebb körben alkalmazzák a gazdaságok szintjén a mezőgazdasági tanácsadók segítségével. A szaktanácsadók szerepe kulcsfontosságú, hiszen egyedülálló és szoros kapcsolatuk van a termelőkkel és családjaikkal, betekintést nyernek az ügyfeleik vállalkozásaiba, ismerik képességeiket, céljaikat és motivációikat. A mezőgazdasági tanácsadók gyakorlati ismereteket nyújtanak a gazdáknak, segítik a gazdálkodókat az igényeiknek és céljaiknak megfelelően új technológiák alkalmazásában, ezért úgy véljük, hogy a mezőgazdasági tanácsadók szerves részét képezik a digitalizáció gazdasági szintű bevezetésének.” 

A teljes blogbejegyzés itt olvasható. (link: https://h2020-demeter.eu/the-importance-of-farm-advisors-in-the-roll-out-of-digital-technologies/) 

(NAK/Pók Zóra)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám