GRASSLAND-HU LIFE IP

Gyepes élőhelyeink ismertsége és népszerűsége messze elmarad más ökoszisztémákétól, pedig legalább akkora értéket képviselnek, mint erdeink, vagy vizes élőhelyeink. Gondoljunk bele, ha azt mondjuk gyep, akkor a legtöbb embernek a kertjében frissen nyírt pázsit jut eszébe, pedig hazánk olyan változatos füves élőhelyek színtere, mint a hortobágyi szikesek, a kiskunsági homokpusztagyepek, vagy az őrségi láprétek, melyek számtalan élőlénynek adnak otthont vagy táplálkozási területet.

A GRASSLAND-HU LIFE IP projekt - melynek koordináló kedvezményezettje a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. - fókuszában a gyepes élőhelyek és a hozzájuk kötődő fajok megőrzése áll. Ezt a célt olyan akciók megvalósításán keresztül tervezik elérni, mint az Országos Gyepstratégiai Terv összeállítása, a gyepek alapállapotának felmérése, nyomonkövetése, fajvédelmi tervek készítése, Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat felállítása, továbbá az inváziós fajok megismertetése, terjeszkedésük visszaszorítása.

Az egész országot lefedő akciók minél hatékonyabb végrehajtásában 14 projektpartner vesz részt, köztük 9 nemzeti park, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is.

Gyepterületeink fenntartásában és jó állapotának megőrzésében kulcsszerepet játszanak azok a gazdálkodók, akik a gyepes területeken legeltetést, kaszálást folytatnak. Így a projekt kiemelt figyelmet szeretne fordítani a velük való kapcsolattartásra. Ennek elősegítésére hozták létre a Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálatot, melynek fontos feladata a gazdálkodókkal és az őket képviselő szervezetekkel való együttműködés.

A Gyepvédelmi Tanácsadók segítsége mindenki számára ingyenesen igénybevehető, a tanácsadók vármegyei bontásban az alábbi linken érhetők el: Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat

A minden nemzeti park igazgatóságnál elérhető tanácsadók kiemelt tevékenysége, hogy segítsék a gyepes élőhelyek kezelőit abban, hogy megismerhessék a természetbarát gyepgazdálkodással kapcsolatos lehetőségeiket. Ezért a terepi jelenlét munkájuk szerves részét képezi, melynek célja, hogy a gazdálkodóval való közös terepbejárások alkalmával már egy-egy konkrét területen észlelhető esetleges problémákat feltárják, és megoldásukhoz szakmai támogatást nyújtsanak.

Legtöbb gyeptípusunk fennmaradásához elengedhetetlen a megfelelő módon elvégzett kezelés. Ezért mind a gazdálkodási, mind a természetvédelmi érdekeket szem előtt kell tartanunk, mely csak együttműködéssel valósítható meg. A Grassland-HU projekt célja, hogy mindkét szempontot figyelembe véve, megvalósíthassa azokat a terveket, melyek a gyepes élőhelyek értékeinek megőrzését hosszú távon lehetővé teszi.

Forrás: GRASSLAND_HU

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám