GRASSLAND-HU LIFE IP

2023. november 14-15-én került sor a GRASSLAND-HU LIFE IP projekt éves partnertalálkozójára, Hódmezővásárhelyen. A program célja, mint minden évben, a projekt előrehaladásának felülvizsgálata, az elkészült feladatokról való beszámoló, valamint a projekt további fázisainak megbeszélése, esetleges újratervezése, ha az előrehaladás alapján felülvizsgálatra van szükség. Minden partner beszámolt az eddig elért eredményeiről, és hogy a projekt fennmaradó három évében még milyen feladatok várnak rájuk. Számos eredmény született az év során, sok partnernek sikerült jelentős lemaradásokat behozni ebben az évben. Több további kérdés is felmerült a projekt megvalósítása és ütemezése, valamint a finanszírozás részleteinek kapcsán a fennmaradó időszakra vonatkozóan.

Ezen kívül egy érdekességben is részük lehetett a résztvevőknek, ugyanis a két napos program egy terepi látogatással kezdődött a Körös-Maros Nemzeti Park projektparner területén, Tompapusztán.

„A Battonyától 8 kilométerre északra fekvő, teljes területén fokozottan védett, mindössze 21 hektáros Tompapusztai löszgyep kis kiterjedése ellenére a Nemzeti Park egyik legféltettebb részterülete. A felbecsülhetetlen természeti értékekkel bíró, a Száraz-ér egy nehezen megközelíthető kanyarulatában a beszántástól megmenekült területet 1979-ben fedezte fel Csathó András János battonyai muzeológus. Védetté nyilvánítására 1989-ben került sor. Itt található Magyarország legnagyobb összefüggő, zonális helyzetű ősi löszpusztarét állománya, amely egy alföldi löszháton, a Csanádi-háton és nem szikes pusztai környezetben helyezkedik el.

A területen jelenleg 274 edényes növényfaj előfordulása ismert, melyek nagy része kifejezetten a löszpusztarétekhez kötődik. Legjellemzőbb fajai a közönséges borkóró (Thalictrum minus), a koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris) a kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), a parlagi rózsa (Rosa gallica), a karcsú kerep (Lotus angustissimus), a homoki baltacím (Onobrychis arenaria), a változó gurgolya (Seseli varium), a Degen-aszat (Cirsium eriophorum subsp. degenii), a mirigyes kakascímer (Rhinanthus rumelicus) és a hegyi len (Linum austriacum). A védett fajok közül a pusztai meténg (Vinca herbacea), a gumós macskahere (Phlomis tuberosa) nagy foltjai és az ősszel virágzó apró vetővirág (Sternbergia colchiciflora) található meg a löszgyepben. A területet északkeletről határoló mezsgyéből pedig a kék atracél (Anchusa barrelieri), a horgas bogáncs (Carduus hamulosus), a hengeresfészkű peremizs (Inula germanica) és a Dél-Tiszántúlon különösen ritka szennyes ínfű (Ajuga laxmannii) érdemel említést. Ezek az utóbbi fajok többnyire már csak utak menti keskeny gyepsávokban találhatóak meg a Dél-Tiszántúlon.

A löszgyepes hátak között néhol mélyfekvésű, egykori elhagyott folyómedrek úgynevezett sarlólaposok, húzódnak, a védett réti őszirózsa (Aster sedifolius) nagy tömegével.

A terület a Dél-Tiszántúl védett rovarokban leggazdagabb területe. Hazánkban hat helyen ismert a löszgyepekhez kötődő ráncos gyászbogár (Probaticus subrugosus), a legstabilabb állománya itt található. Szintén kevés helyen fordul elő a Tiszántúlon egyik bennszülött szöcskefajunk, a magyar tarsza (Isophya costata), melynek jelentős állománya él Tompapusztán. A területen élő földikutyák járataiban két olyan bogárfaj is él, melyek hazánkban csak itt található meg, így a földikutya trágyatúró (Onthophagus kindermannni) és a legyezős trágyatúró (Onthophagus parmatus). Ez a két bogárfaj a terület legkülönlegesebb és legértékesebb bogárfaja, a gazdaállat jelenlétét is indikálják.

A Tompapusztai löszgyep egyike a különleges életmódú, Magyarországon jelenleg mindössze tíz helyről ismert magyar földikutya (Nanospalax hungaricus) előfordulási helyeinek.

A löszgyeptől északra sikerült egy nagyobb területet visszagyepesíteni, így az értékes gyep nem közvetlenül szántóval határos. Ide azóta számos ritka növényfaj spontán módon betelepedett és a földikutya is elkezdte benépesíteni a területet.”

(forrás: https://www.kmnp.hu/hu/tompapusztai-loszgyep)

 

A résztvevők a Nemzeti Parki Igazgatóság munkatársainak idegenvezetésével alaposan megszemlélhették a terület minden sajátosságát és részletesen tájékozódhattak a jelen lévő fajok pontos előfordulási helyéről, valamint az egyes kezelési módszerekről, amelyeket ezeken a gyepeken alkalmaznak

.

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám