Nemzetközi szervezetek

COPA/COGECA

 „A mezőgazdasági termelők és szövetkezeteik egységes európai hangja”

 

COPA (Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'Union Européenne, vagyis a Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek Bizottsága) és a COGECA (Comité Général de la Coopération Agricole de l'Union Européenne, vagyis a Mezőgazdasági Szövetkezés Általános Bizottsága), amely 1962 óta közös titkársággal működik. Előbbi az egyéni, utóbbi a szövetkezeti termelők európai szintű érdekképviseleti szerve. E két szervezet jogilag is meghatározottan az EU intézményeinek elsődleges konzultatív partnere a termelők képviseletében mezőgazdasági témákban. Mindösszesen 23 millió európai termelő és 22 ezer mezőgazdasági szövetkezet képviseletéért felelős a Copa-Cogeca, melynek 95 teljes jogú tagja és 36 partnerszervezete van 2022.-ben.

 

Küldetés

Biztosítani kell az életképes, innovatív, és versenyképes uniós mezőgazdasági és élelmiszeripari szektort, amely garantálja az élelmiszerbiztonságot Európa fél milliárd embere számára.

 

Célok

Az európai gazdálkodók és agrárszövetkezetek véleményének népszerűsítése annak érdekében, hogy az uniós döntéshozatali folyamatokat és a közvéleményt befolyásolni tudjuk. Mint ismert, utóbbi vonatkozásában a társadalom elszakadt a vidéktől, újra kell magyarázni mindent számukra.

 

A Copa-Cogeca Közös Titkársága

A Copa-Cogeca Titkárságot jelenleg Pekka Pesonen főtitkár vezeti (FI) A Brüsszeli Iroda 50 alkalmazottal és 7 hivatalos nyelven dolgozik (EN, FR, ES, DE, IT, PL, RO)

A mezőgazdaság az egyik leginkább integrált politika az EU szintjén. A Copa-Cogeca Titkárságot 4 igazgatóság irányítja, mely az összes stratégiai területet lefedi.

 

Copa-Cogeca döntéshozatali folyamata

Munkacsoportok

 • 45 Munkacsoport, mely a piaci és gazdaságpolitikai területeket fedi le, továbbá megteszi és előkészíti a javaslatokat a közös Copa és Cogeca pozíciókhoz
 • Területek: árucikkek, szövetkezeti ügyek, vidékfejlesztés, biotechnológia, környezetpolitika, KAP, Green-Deal, állategészségügy- és állatjólét, stb.…

 

Copa és Cogeca Elnökségi ülések

 • A tagszervezetek elnökeiből áll (66)
 • A Copa és a Cogeca is saját Praesidiummal, szűk körű elnökséggel és Elnökkel rendelkezik
 • Minden stratégiai irányvonal és politikai álláspont jóváhagyása

 

Kapcsolattartás az Európai Parlamenttel

 • Az együttdöntési eljárásnak köszönhetően az Európai Parlament agrárügyekben betöltött szerepe fokozatosan nőtt;
 • Szoros kapcsolattartás az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságával és az EP más szakbizottságaival is;
 • Nyilvános meghallgatásokon, illetve az EP képviselők által szervezett eseményeken történő részvétel;
 • Magas-szintű események, szemináriumok, konferenciák szervezése Copa-Cogeca égisze alatt;

 

Kapcsolattartás Európai Bizottsággal

 • Folyamatos kapcsolattartás a releváns Biztosokkal, illetve Copa-Cogeca Praesidium üléseken történő részvétel;
 • Az Európai Bizottság Civil Dialógus Csoportjain keresztül (CC képviselők gyakran a CDCS-k elnökségében is tisztséget töltenek be);
 • Rendszeres találkozók a Biztosi Kabinet tagjaival;
 • Kapcsolattartás a főigazgatóságokkal és a vonatkozó részlegekkel;

 

Kapcsolattartás sz Európai Unió Tanácsával

 • Minden Tanácsülés előtt a Copa-Cogeca Elnökök találkoznak a Tanács aktuális Elnökségének elnökével;
 • A Copa-Cogeca szorosan együtt dolgozik a tagszervezetekkel főként a tagállamok Állandó Képviseletein, a szakterületet tanácsi szinten képviselő diplomaták bevonása miatt;

 

Magyar tagság a COPA-COGECA-ban

 

A COPA-COGECA teljes jogú tagja 2004. május 1-től a Magyar Nemzetgazdasági Agrárkamara

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám