Nemzetközi szervezetek

COPA/COGECA

 „A mezőgazdasági termelők és szövetkezeteik egységes európai hangja”

 

COPA (Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'Union Européenne, vagyis a Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek Bizottsága) és a COGECA (Comité Général de la Coopération Agricole de l'Union Européenne, vagyis a Mezőgazdasági Szövetkezés Általános Bizottsága), amely 1962 óta közös titkársággal működik. Előbbi az egyéni, utóbbi a szövetkezeti termelők európai szintű érdekképviseleti szerve. E két szervezet jogilag is meghatározottan az EU intézményeinek elsődleges konzultatív partnere a termelők képviseletében mezőgazdasági témákban. Mindösszesen 23 millió európai termelő és 22 ezer mezőgazdasági szövetkezet képviseletéért felelős a Copa-Cogeca, melynek 95 teljes jogú tagja és 36 partnerszervezete van 2022.-ben.

 

Küldetés

Biztosítani kell az életképes, innovatív, és versenyképes uniós mezőgazdasági és élelmiszeripari szektort, amely garantálja az élelmiszerbiztonságot Európa fél milliárd embere számára.

 

Célok

Az európai gazdálkodók és agrárszövetkezetek véleményének népszerűsítése annak érdekében, hogy az uniós döntéshozatali folyamatokat és a közvéleményt befolyásolni tudjuk. Mint ismert, utóbbi vonatkozásában a társadalom elszakadt a vidéktől, újra kell magyarázni mindent számukra.

 

A Copa-Cogeca Közös Titkársága

A Copa-Cogeca Titkárságot jelenleg Pekka Pesonen főtitkár vezeti (FI) A Brüsszeli Iroda 50 alkalmazottal és 7 hivatalos nyelven dolgozik (EN, FR, ES, DE, IT, PL, RO)

A mezőgazdaság az egyik leginkább integrált politika az EU szintjén. A Copa-Cogeca Titkárságot 4 igazgatóság irányítja, mely az összes stratégiai területet lefedi.

 

Copa-Cogeca döntéshozatali folyamata

Munkacsoportok

 • 45 Munkacsoport, mely a piaci és gazdaságpolitikai területeket fedi le, továbbá megteszi és előkészíti a javaslatokat a közös Copa és Cogeca pozíciókhoz
 • Területek: árucikkek, szövetkezeti ügyek, vidékfejlesztés, biotechnológia, környezetpolitika, KAP, Green-Deal, állategészségügy- és állatjólét, stb.…

 

Copa és Cogeca Elnökségi ülések

 • A tagszervezetek elnökeiből áll (66)
 • A Copa és a Cogeca is saját Praesidiummal, szűk körű elnökséggel és Elnökkel rendelkezik
 • Minden stratégiai irányvonal és politikai álláspont jóváhagyása

 

Kapcsolattartás az Európai Parlamenttel

 • Az együttdöntési eljárásnak köszönhetően az Európai Parlament agrárügyekben betöltött szerepe fokozatosan nőtt;
 • Szoros kapcsolattartás az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságával és az EP más szakbizottságaival is;
 • Nyilvános meghallgatásokon, illetve az EP képviselők által szervezett eseményeken történő részvétel;
 • Magas-szintű események, szemináriumok, konferenciák szervezése Copa-Cogeca égisze alatt;

 

Kapcsolattartás Európai Bizottsággal

 • Folyamatos kapcsolattartás a releváns Biztosokkal, illetve Copa-Cogeca Praesidium üléseken történő részvétel;
 • Az Európai Bizottság Civil Dialógus Csoportjain keresztül (CC képviselők gyakran a CDCS-k elnökségében is tisztséget töltenek be);
 • Rendszeres találkozók a Biztosi Kabinet tagjaival;
 • Kapcsolattartás a főigazgatóságokkal és a vonatkozó részlegekkel;

 

Kapcsolattartás sz Európai Unió Tanácsával

 • Minden Tanácsülés előtt a Copa-Cogeca Elnökök találkoznak a Tanács aktuális Elnökségének elnökével;
 • A Copa-Cogeca szorosan együtt dolgozik a tagszervezetekkel főként a tagállamok Állandó Képviseletein, a szakterületet tanácsi szinten képviselő diplomaták bevonása miatt;

 

Magyar tagság a COPA-COGECA-ban

 

A COPA-COGECA teljes jogú tagja 2004. május 1-től a Magyar Nemzetgazdasági Agrárkamara

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ