Sajtóközlemények

 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) álláspontja szerint a Kúria jogegységi határozata értelmében felülvizsgálhatók a „Földet a gazdáknak” programmal érintett területek haszonbérleti szerződéseinek díjai.

 A NAK álláspontja szerint a Kúria idén júliusban kiadott jogegységi határozata értelmében azon földműveseknek is lehetőségük van a haszonbérleti díj módosítására – valamint ehhez kapcsolódóan végső soron a haszonbérleti szerződés esetleges felmondására –, akik a „Földet a gazdáknak!” program keretében 2016. január 6-án vagy azt követően úgy szereztek földet, hogy a földön a régi Ptk. hatálya alatt született haszonbérleti szerződés van életben.

A Kúria 7/2021. Polgári jogegységi határozata kimondja, hogy ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-i hatálybalépése előtt létrejött szerződésből származó jogok és kötelezettségek 2016. január 6-án vagy azt követően jogszabály rendelkezése alapján szállnak át másra, a szerződésre a továbbiakban a Ptk-t., valamint a kapcsolódó egyéb anyagi jogi szabályokat kell alkalmazni.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) tartalmazza a haszonbérleti díj módosításának szabályait.  A jogegységi határozat értelmében megállapítható, hogy a Fétv. által biztosított haszonbérleti díj módosításának a lehetősége nem csak a haszonbérleti díj felülvizsgálatát biztosító rendelkezés 2016. január 6-i bevezetését követően létrejött haszonbérleti szerződésekre érvényes, hanem azon régi Ptk. alatt létrejött haszonbérleti szerződésekre is, amelyek 2016. január 6-án vagy azt követően jogszabály rendelkezése alapján szálltak át másra.

 A fentiekben kifejtett álláspont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jogértelmezését tükrözi.

 

A Kúria jogegységi határozata elérhető ezen a linken.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ