Élelmiszer-feldolgozás

Egyik az „összetett kifejezések” használata alkoholtartalmú italoknál, másik az „utalások használata” mindkét kezdeményezés a fogyasztók jobb tájékoztatása érdekében indult, és a címkézéssel kapcsolatos előírásokat fejleszti tovább. 

 Összetett kifejezések használata: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12652-Labelling-of-alcoholic-beverages-use-of-compound-terms-updated-technical-specifications- 

2021. április 23-ig lehet beküldeni a hozzászólásokat magyar nyelven is. A csatolt munkadokumentum kizárólag angolul érhető el, amiarról szól, hogy miként kell jelölni azt azélelmiszert amelyet valamilyen párlattal kombináltak. Jelenleg az (EU) 2019/787 rendelet nem követeli meg, hogy a szeszes italok kategóriájának vagy földrajzi jelzésének egyéb élelmiszerekkel történő kombinálásával nyert szeszes italok hivatalos neve ugyanazon a látómezőben jelenjen meg, mint az adott kombinációt leíró összetett kifejezés. E felhatalmazáson alapuló jogi aktus célja az ilyen szeszes italok címkézési feltételeinek meghatározása. 

1. cikk: Ez a cikk előírja, hogy a szeszes italok kategóriájának vagy földrajzi jelzésének és más élelmiszereknek az összekapcsolásával nyert szeszes italok hivatalos neve ugyanazon a látómezőben jelenjen meg, mint az ezt a kombinációt leíró összetett kifejezés. 

2. cikk: Ez a cikk átmeneti időszakot ír elő. Amennyibenszabályosan,2022. december 31. előtt címkével látták el a 110/2008 / EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően az adott szeszes italt, az forgalomba hozható a készlet kimerüléséig anélkül, hogy azt át kellene címkézni. 

3. cikk: Ez a cikk előírja az 1. cikkben előírt módosítás egyidejű alkalmazását 2021. május 25-től.

 

Utalások használata: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12653-Labelling-of-alcoholic-beverages-use-of-allusions-updated-technical-specifications- 

2021. április 23-ig lehet beküldeni a véleményeket, akár magyar nyelven is, a munkadokumentum jelen esetben is kizárólag angolul érhető el. Jelenleg az (EU) 2019/787 rendelet nem követeli meg, hogy a szeszes italok egy vagy több szeszes ital-kategóriára vagy földrajzi jelzésre utaló hivatalos neve ugyanazon a látómezőben jelenjen meg, mint az utalás, ami megtévesztheti a fogyasztót, mivel hiheti azt, hogy az utalás magának a terméknek az elnevezése. Ez visszaélést eredményezhet bizonyos szeszesital-kategóriák jó hírnevével.

1. cikk: Ez a cikk előírja, hogy minden szeszes ital hivatalos neve, amely utal a szeszes ital kategória vagy földrajzi jelzés nevére, ugyanazon látómezőben jelenjenek meg, mint maga az utalás. Ennek célja annak elkerülése, hogy a fogyasztókat megtévesszék a keletkező szeszes ital tartalmát illetően.

2. cikk: Ez a cikk átmeneti időszakot ír elő: amennyiben a terméket szabályosan 2022. december 31. előtt címkével látták el a 110/2008 / EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az forgalomba hozható anélkül, hogy át kellene címkézni.

3. cikk: Ez a cikk előírja az 1. cikkben előírt módosítás egyidejű alkalmazását 2021. május 25-től.

 

(NAK/Pető Krisztina)

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése