Élelmiszer-feldolgozás

Módosultak a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének szabályairól (80/2023 (III. 14.) Kormány rendelet) és a hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek szabályairól (272/2023 (VI. 29.) Kormány rendelet) szóló rendeletek.

Az élelmiszerláncot is érintő változások a következőek:

A 80/2023. rendeletbe bekerült egy általános kiegészítés miszerint a forgalomba hozatalt megvalósító személyre a gyártóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a kötelezettségek teljesítése során.

Pontosításra került az alapanyagként felhasznált sütőolajjal és -zsírral kapcsolatos díjfizetés mentességről szóló 22/A, illetve a készletre vett körforgásos termékek díjfizetéséről szóló 26/A paragrafus.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének szabályait meghatározó rendelet 2.  - a csomagolási díjkódokat tartalmazó – melléklete is módosult. Az összes anyagáramra vonatkozóan belefoglalták a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolásokat (KF-kód 5. és 6. karaktere 11, illetve 41). A díjkódok nem változtak egyik anyagáram esetében sem.

Az eddig leírt módosításokat 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

További változás a 272/2023. rendeletben, hogy a korábban a radioaktív hulladékra vonatkozó hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben való elhelyezést tiltó bekezdést kiegészítették a veszélyes és a speciális kezelést igénylő hulladékokkal. Így ezeket sem szabad hagyományos edényben elhelyezni.

Még egy kiegészítést eszközöltek, miszerint a koncessziós társaság a – kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladékának nem minősülő – biológiailag lebomló hulladék esetében az elkülönített gyűjtés feltételeit 2023. december 31-től kezdődően biztosítja.

A fenti két változás a rendelet kihirdetését (2023.09.21.) követő napon lép hatályba.

További részletekről itt olvashatnak.

NAK / Köbli Brigitta

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám