Élelmiszer-feldolgozás

Friss információk érhetőek el a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban a legfrissebb Magyar Közlönyben.

Megjelent a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól, ahol tisztázásra kerülnek alapfogalmak, melyek közül kiemeljük az alábbiakat:

 • csekély mennyiségű kibocsátó: az a gyártó, amely által forgalomba hozott műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, palack vagy doboz formájú, 0,1–3 literig terjedő űrtartalmú fogyasztói csomagolású, fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék – ide nem értve a tej és tejalapú italterméket – száma a tárgyévben nem haladja meg az 5000 darabot
 • kötelezően visszaváltási díjas termék: a tej és tejalapú italtermék kivételével a fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen, műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, palack vagy doboz formájú, nem újrahasználható vagy újrahasználható csomagolása, amely 0,1–3 literig terjedő űrtartalommal bír, ide nem értve a csekély mennyiségű kibocsátó által forgalomba hozott italtermék csomagolását;
 • önkéntesen visszaváltási díjas termék: kötelezően visszaváltási díjas terméknek nem minősülő, a gyártó által önkéntesen „visszaváltható” megjelöléssel gyártott, illetve forgalomba hozott,

 

 • a) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó hulladékká váló újrahasználható termék vagy újrahasználható csomagolás, továbbá
 • b) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe nem tartozó hulladékká váló termék, amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve forgalomba hozatalát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelentették;

A visszaváltási rendszerben a gyártóknak csatlakozási, valamint szolgáltatási díjat is kell fizetni.

A gyártó csatlakozási és szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége a kötelezően visszaváltási díjas termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik. A gyártó csatlakozási díjfizetési kötelezettsége a kötelező visszaváltási díjas rendszer országos bevezetését követő 5. év végéig áll fenn.

A csatlakozási díj és szolgáltatási díj egy egységre vetített mértékét a díjkódok szerinti bontásban a kötelezően visszaváltási díjas termékekre nézve a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

Az új szabályozás lényege, hogy 2024. január 1-től tehát elindul a visszaváltási rendszer Magyarországon. A fent meghatározott kötelező visszaváltási díjas termékeket a vásárlók számára jól látható módon, az útmutatóban közzéadott szemléltető ábrák alapján kell majd kialakítani. Lényeges, hogy ezeket a termékeket 2023. november 15-ig tudják a gyártók regisztrálni a MOHU-nél. Meg kell jegyezni, hogy a különleges csomagolások kivételt képezhetnek a szabály alól, ha a regisztráció során a koncessziós társaság megállapítja, hogy a termék speciális jellemzői miatt automata visszaváltó berendezéssel nem visszaváltható.

A szabályok arról is rendelkeznek, hogy az ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken és a négyszáz négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező élelmiszerüzletekben is kötelező visszaváltási helyet kialakítani.

Fontos megjegyezni, hogy bár a rendszer elindul év elején, a már kereskedelemben lévő, de az életbe lépő szabályok szerint még nem jelölt termékeket nem kell levenni a polcokról, sőt, a 2024. június 30. napjáig forgalomba hozott termék, amely a rendelet alapján kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősülne, a rendelet hatálybalépése előtt hatályos rendelkezések alapján forgalmazható.

A Közlönyben az is megjelent, hogy a 21/2023. (X. 4.) EM rendelet módosítja a 8/2023. (VI. 2.) EM rendeletet (ez még nem a DRS, hanem a kiterjesztett gyártói felelősség díjrendeletet!), aminek 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét az 5. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa tartalmazza.”

A rendelet kiegészül az 5. melléklettel, amit 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

Azt is lényeges kiemelni, hogy a megjelent új szabályoknak következtében hatályát veszti a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló régi, 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet.

NAK/Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám