Élelmiszer-feldolgozás

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Kormányrendelet (EPR) értelmében a csomagolást végző, körforgásos terméket használó gyártók első adatszolgáltatási határideje 2023. október 20-a.  

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az EPR rendelet nem tesz különbséget vállalkozási formák és gazdasági méretek között, tehát minden vállalkozás (ideértve az őstermelőket, kistermelőket, ÖCSG-ket, a mikro-, kis és közepes méretű vállalkozásokat, a nagyvállalatokat, illetve a nagykereskedőket), amely csomagolást végez – fogyasztói, gyűjtő, valamint szállítási csomagolási formákat – az EPR rendelet hatálya alá tartozik. 

Az EPR rendelet alapján minden kötelezettnek negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére (OKIRKAPU) adatot kell szolgáltatnia.

Az adatok sikeres feltöltéséhez és a teljes körű adatszolgáltatáshoz készült útmutató (felhasználói kézikönyv) a következő linken érhető el: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/utmutato/1

Tagjaink adminisztrációs kötelezettségének azonosítása érdekében összeállított gyakran ismételt kérdések (GYIK) itt elérhetők el.

A GYIK kiegészítéseként az adatszolgáltatási kötelezettség és az EPR díjfizetés alanyainak azonosításához készített infografika szolgál útmutatóként.

 

Az EPR adatszolgáltatási és díjfizetési kötelezettség esetei:

Hazai beszerzés esetén a megvásárolt alapanyag csomagolása alapján keletkezett EPR kötelezettség az eladót terheli. Import beszerzés esetén viszont – mint első hazai forgalomba hozót – a vevő válik kötelezetté.

Hazai beszerzés esetén a megvásárolt csomagolószer csomagolása válik EPR kötelezettség alá, amely a csomagolószer gyártóra hárul. Import beszerzés esetén viszont – mint első hazai forgalomba hozót – a vevő válik kötelezetté, de csak a megvásárolt csomagolószer csomagolására való tekintettel. A beszerzett csomagolószer csomagolásra történő felhasználását követően akkor válik EPR kötelezetté, amikor a csomagolt terméket értékesíti.

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet három csomagolási formát sorol fel a kötelezettség tekintetében:

„a) a fogyasztói vagy elsődleges csomagolás, amely értékesítési egységet képez a fogyasztó számára az értékesítés helyszínén;

 1. b) a gyűjtő- vagy másodlagos csomagolás, amely az értékesítés helyszínén meghatározott számú értékesítési egységet foglal magában, ha ezeket az egységeket a fogyasztó részére értékesítik, vagy ezek az egységek csupán a polcok feltöltésére szolgálnak, és a csomagolást a termékről a termék tulajdonságainak megváltoztatása nélkül el lehet távolítani, valamint
 2. c) a szállítási vagy harmadlagos csomagolás, amely megkönnyíti a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás átadását, átvételét és szállítását annak érdekében, hogy a fizikai átadásnál, átvételnél és szállításnál megóvja az árut a károsodástól, ide nem értve a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedésben használatos tartályokat;”

A csomagolási formák figyelembevételével a 4. pontban foglalt kivételek esetére tekintettel minden első hazai forgalmazás esetére fennáll a csomagolási tevékenység. Ennek megfelelően – az ömlesztett tartálykocsis szállítás és átadás eseteit leszámítva – minden mezőgazdasági termelő, élelmiszer-előállító, valamint nagykereskedelmet végző tagunknak azonosítani kell, milyen formában végzi értékesítési tevékenységét, milyen csomagolási formákat használ, amelynek megfelelően adminisztrációs és díjfizetési kötelezettségét a vonatkozó rendeletek és a Hulladéktörvény értelmében teljesíteni kell.

„11. § (1) A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a fogyasztó számára értékesített csomagolás előállítója részére belföldön csomagolószert értékesítőt terheli.”

Ebben az esetben a termelő/gyártó/kereskedő, aki a fogyasztó számára az értékesítés helyén csomagol, elsődleges csomagolást végez, már olyan csomagolást (papír, többkomponensű csomagolás, hordtasak, pohár, stb.) használ fel, amely után a csomagolószer gyártója az EPR kötelezettségét teljesíti. Ezért a piacon, a szaküzletben közvetlenül értékesített termék csomagolása után a termelőt/gyártót/kereskedőt EPR kötelezettség nem terheli erre a csomagolási formára, viszont, a termék másodlagos, illetve harmadlagos csomagolása alapján továbbra is EPR kötelezett marad. Ezért az adminisztrációs kötelezettséget és az adatszolgáltatáson alapuló díjfizetést teljesítenie kell.

NAK/dr. Fogarassy Eszter, Szécsényi Tamás

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám