Erdőgazdálkodás

Március 21. az Erdők Világnapja. Ebből az alkalomból a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara valamennyi erdőtulajdonos, erdőgazdálkodó, erdész és erdészeti vállalkozás tagja nevében szeretettel köszöntjük / köszöntünk az erdőnkben*!

Az ember erdőkhöz való viszonya a történelem során időről időre változott. A mi tevékenységünket ez a viszony, illetve társadalmi erdőkép – már amióta erdőgazdálkodásról beszélhetünk – minden időben meghatározta, illetve mi, erdészek az emberiség élő lelkiismereteként igyekeztünk minden időben felhívni a figyelmet az erdők védelmére. Ennek szemléletes példája az erdő fohásza, amelyet az erdőjárók évszázadok óta olvashatnak a magyar erdők erdésznek kedves szegleteiben:

A földi környezetünkben az elmúlt másfél évszázadban bekövetkező drasztikus változások azt mutatják, hogy a fohászunk – globális léptékkel nézve legalábbis – nem talált meghallgatásra. A föld erdei mára bizony sajnálatos módon megfogyatkoztak és megkoptak. A földünk tüdőbeteggé vált, miközben az emberiség őrületes hajszájának köszönhetően egyébként is légszomjjal küszködik.

Mindeközben az unió területén az erdősültség és az erdőgazdálkodás szakmai színvonala érzékelhetően megnőtt! Hazánk mai területén például az utóbbi egy évszázadban az erdősültséget gyakorlatilag megdupláztuk, illetve – a korábbi időszak ugyancsak társadalmi elvárásaival szakítva – az iparszerű erdőgazdálkodási módszereinket az elmúlt harminc évben természetkímélőbb módszerekkel váltottuk fel.

Az eredményeink ellenére mostanában mégis egy kicsit frusztráltan érezzük magunkat. Az emberiség élő lelkiismereteként ma már sok más fegyvertársunk is védi az erdőket, aminek nagyon örülünk. Az viszont bánt bennünket, ha a másutt még mindig zajló pusztítás miatt érzett tehetetlen haragjuk bennünket, helyi erdészeket ér el.

Ezúton is jelezzük minden kedves fegyvertársunknak, hogy egy oldalon állunk!

Tisztában vagyunk azzal, hogy a megmaradt erdők szerepe felértékelődött. Igyekszünk úgy gazdálkodni az erdeinkben, hogy azok sok egyéb funkciójuk betöltése mellett egészségesek maradjanak, megfelelő életteret biztosítsanak az élővilágnak, több oxigént termeljenek, több széndioxidot kössenek meg, több környezetkímélő energia- és nyersanyagforrást biztosítsanak, és jobban védjék a környező mezőgazdasági területeket és településeket. Ehhez azonban sok-sok kutatásra, innovációra, beruházásra és az így megszerzett tudás és tapasztalatok széles körű terjesztésére, azaz időre van szükség. Illetve az erdőgazdálkodás irányváltásait az erdők enélkül is csak évtizedek, évszázadok múltán képesek visszatükrözni.

Türelmetlen fegyvertársaink, legyetek hát türelmesebbek!

Végül, de nem utolsó sorban még egy fontos, előttünk, illetve a közösség előtt álló kihívásra szeretnénk felhívni a figyelmet. Az uniós erdők nagyobb része magántulajdonban áll, amelyek tulajdonosai a vagyonukat – az általános gazdasági törvényszerűségeknek és gyakorlatnak megfelelően – anyagi értelemben is hasznosítani szeretnék. Hasonló elvárások emellett az állami erdők esetében is fennállhat a közösség részéről. Illetve az állami erdőkkel szemben támasztott fokozottabb környezeti és társadalmi elvárásokat szolgáló tevékenységek finanszírozásához az állami erdőkben gazdálkodók ma jellemzően nem kérnek pénzt a közösségtől, azokat a saját gazdálkodásuk eredményéből finanszírozzák. A sorsunkat érintő döntések során tehát az erdőgazdálkodás gazdasági fenntarthatóságának biztosítására is megfelelő figyelmet kell fordítani! Egyéb lehetőségek mellett támogatáspolitikai intézkedésekkel is.

 

A keserédes indíttatású Erdők Világnapjához kapcsolódóan ma talán ezek a hazai erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók és erdészek legfontosabb fohászai a közösség felé. Amelynek a tagjait egyébként – ahogy a felvezetőben is írtuk – szívélyesen várunk továbbra is, és üdvözlünk az erdőnkben!

 

A fenti és más véleményeket most az uniós döntéshozók részére személyesen is el lehet juttatni. Az új uniós Erdőstratégia megalapozása céljából ugyanis az Európai Unió Bizottsága kérdőíves felmérés útján széles körű szakmai és társadalmi konzultációt tart. A konzultáció keretében közzétett kérdőív 2021. április 19-ig tölthető ki (a magyar nyelvű kitöltéshez a nyitó lap tetején a nyelvet át kell állítani).

 

*Uniós erdészeti és agrár érdekképviseleti szervezetek (COPA-COGEGA, CEPF, ELO) a formálódó új uniós Erdőstratégia kapcsán hasonló címmel („Welcome to my forest”) szerveznek kampányt, amelynek keretében az unió erdőgazdálkodói bemutatják az erdeiket, azok közérdekű szolgáltatásait, valamint a kapcsolódó erdőgazdálkodási tevékenységüket, lehetőségeiket és kihívásaikat. A cikkben leírt gondolatokkal az Erdők Világnapjáról történő megemlékezés mellett erre az előkészítés alatt álló kampányra is fel szeretnénk hívni a figyelmet.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése