Erdőgazdálkodás

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara –az Agrárminisztérium Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkárságával együttműködésben – kerekasztal-beszélgetésre invitálta az erdészeti ágazat meghatározó szervezeteinek képviselőit. A beszélgetésen, melynek helyszínét, szervezését a kamara biztosította, a minisztérium és a NAK mellett az erdészeti igazgatási, oktatási, kutatási, valamint a szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek vettek részt.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke megnyitójában elmondta, a kamara számára köztestületként magától értetődő, hogy fórumot biztosít az ágazat szereplőinek, s egyben javasolta, hogy az ágazati kerekasztal-beszélgetésre negyedéves rendszerességgel kerüljön sor. Az ilyen jellegű, összágazati fórumoknak az új, uniós agrártámogatási időszak, a KAP stratégia tervének elfogadása és idei elindulása is különös aktualitást ad. A KAP stratégia finomhangolása, a végrehajtásra való felkészülés során felmerülő aktuális ügyek megoldása az ágazat minden szereplőjének érdeke. Ehhez – annak elnökeként – felajánlotta az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának Erdészeti Albizottsága tevékeny közreműködését is, megfogalmazva abbéli kívánalmát, hogy a szakma saját szervezeteként tekintsen az albizottságra. Végül megköszönte a részt vevő szervezeteknek a kerekasztal-beszélgetéshez megküldött témajavaslatokat, problémafelvetéseket.

Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár az erdészeti ágazat előtt álló kihívásokról, aktuális ügyekről tájékoztatta a résztvevőket. Kiemelt feladatot és lehetőséget jelent, hogy a Közös Agrárpolitika keretein belül a korábbinál háromszor nagyobb, mintegy 310 milliárd forint forrás áll az erdészeti ágazat rendelkezésére. A többlet források jelentős része kifejezetten zöld megoldások alkalmazására fordítható, amely lehetőségek kiaknázása előzetes és tudatos felkészülést igényel az oktatástól a kutatáson át a gyakorlati megvalósításig. A támogatások segítségével folytatni kell az erdőterület gyarapítását szolgáló programokat, amelyek mellett hasonló nagyságrendű feladat a meglévő erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése és az erdészeti vállalkozások versenyképességének javítása. Mindebben komoly lehetőségek előtt áll a magán erdőgazdálkodási szektor, amely a források hatékony felhasználásával tovább erősödhet.

Az oktatás és kutatás területén fontosnak nevezte, hogy az ágazat szerepet vállaljon a Soproni Egyetem működésének és fejlesztésének finanszírozásában. A szakképzés megerősítése érdekében üdvözlendő lenne egy önálló, erdészeti ismeretekre alapozó szakképzési centrum létrehozása.

Az állami erdőgazdasági szektor kiemelten fontos az ország környezeti állapotának megőrzése és a biztonságos faanyagellátás területén egyaránt. Az Agrárminisztérium foglalkozik az állami erdőgazdaságok nonprofittá alakulásának kérdésével, keresve az optimális megoldást.

Az ágazatok közötti együttműködéshez is elengedhetetlen a természeti erőforrásokat összesítő adatbázis létrehozása, amely jelentős erdészeti digitalizációs fejlesztéseket igényel, többek között a magyar erdőkkel kapcsolatban a legtöbb információt tartalmazó Országos Erdőállomány Adattár megújítását.

Szakmatörténeti jelentőségű változás, hogy az új kormányzati struktúrában az erdőgazdálkodás és az elsődleges faipar irányítása egységessé vált. A fenntartható erdőgazdálkodásban és a megújuló nyersanyagra alapuló faiparban rejlő lehetőségeket az államtitkár szerint ugyanis csak a teljes termékpályában gondolkodva, az erdő alapú ipar fogalmának megfelelő értelmezésével lehet megteremteni. A közös ágazati stratégia kidolgozásában a minisztérium jelentős mértékben támaszkodik a szakmai szervezetek, különösképpen a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség véleményére.

A vadgazdálkodás területén a vadgazdálkodók és az agrárium más szereplői közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta, amelynek keretében foglalkozni kell a vadlétszám kérdésével és a vadkárok megelőzésének, kezelésének lehetőségeivel.

A kerekasztal-beszélgetésen ezt követően az alábbi témák kerültek terítékre:

 • a klímaváltozás, illetve a természetvédelmi elvárások egymással is összefüggő gyakorlati kezelési lehetőségei az erdészeti ágazatban,
 • gyakorlatorientált ágazati kutatás, valamint közép- és felsőfokú szakképzés megteremtése,
 • megfelelő minőségű erdészeti szaporítóanyag, illetve szaporító alapanyag beszerzés terén fennálló bizonytalanságok kezelési lehetőségei, figyelembe véve az elvárt klímarezisztencia szempontokat is,
 • a faipari vállalkozások fa alapanyag keresletének és az erdőgazdálkodók kínálatának összehangolási lehetőségei,
 • erdei vadkárkockázatok csökkentési lehetőségei,
 • a magán erdőgazdálkodás fejlesztésének jogszabályi és támogatáspolitikai lehetőségei.

Egyes tématerületek az idő rövidsége miatt nem kerültek sorra, míg mások további egyeztetéseket rejtenek magukban. Az ágazati kerekasztalbeszélgetés folytatására, közös ügyeink újabb alkalommal való megbeszélésére minden résztvevő részéről hajlandóság mutatkozott.

NAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám