Erdőgazdálkodás

A EU Közös Kutatóközpontjának (JRC) nemrégiben, a Nature Communications-ben közzétett tanulmánya Európa-szerte vizsgálja, s elemzi az erdők állapotát. Készítői megállapítják, hogy bár az erdők átlagosan valamivel jobb állapotban vannak, mint 2000-ben, egyharmadukban mégis negatív folyamatok figyelhetők meg. Degradációjukat a gyengébb talajegészség (a talaj szerves eredetű széntartalmának csökkenése), a faállományok alacsonyabb záródása és a veszélyeztetett madarak kisebb fajgazdagsága (ami a biológiai sokféleség csökkenéséhez kapcsolódik) jelzi.

A tanulmány az EU biológiai sokféleség stratégiájához kapcsolódóan született, és az uniós erdők állapotát a vonatkozó ENSZ-szabványnak megfelelően értékeli (UN standards on ecosystem accounting).

0-tól 1-ig terjedő skálán – jellemzően, de nem kizárólagosan távérzékelési alapadatokat felhasználva, hét jellemzőt vizsgálva és azokat egy indikátorértékbe egyesítve – méri az erdők állapotát, ahol a 0 a leromlott ökoszisztémát, az 1 pedig az elsődleges vagy védett erdőkön alapuló referencia (a tanulmány értelmezése szerint tehát kívánatos) állapotot jelenti.

44 erdőtípus átlagos állapota enyhe pozitív tendenciát mutatott az elmúlt két évtizedben: a 2000-ben megállapított 0,566-os érték 2018-ra 0,585-re emelkedett. Ez azt jelenti, hogy az európai erdők átlagosan közepes állapotban vannak a háborítatlan vagy a legkevésbé zavart (tehát az elsődleges vagy védett) erdőterületekhez képest.

Mivel az erdők egyharmadában negatív folyamatok figyelhetők meg, a JRC arra figyelmeztet, hogy ezekben a természetes állapot eléréséhez az erdei ökoszisztémák további helyreállítása, és az erdőgazdálkodás további fejlesztése esetén is hosszabb időszak szükséges.

A tanulmány jelentősége abban is áll, hogy ez az első, ami az európai erdőket a fentebb említett, 2021-ben elfogadott ENSZ-szabványnak megfelelően értékeli.

Ugyancsak lehetővé teszi, hogy annak eredményei összevethetők legyenek, azokat a különféle társadalmi és gazdasági csoportok elfogadják és felvállalják, ami nagyon fontos szempont a döntéshozók számára.

Olyan nagy léptékű monitoringrendszerről van tehát szó, amely kellő objektívtással képes a leromlott állapotú területeket beazonosítani, s a szükséges természetvédelmi intézkedéseket, illetve helyreállítási prioritásokat hozzájuk rendelni.

Nem tudjuk megvédeni azt, amit nem ismerünk. A tanulmány válasz arra a kérdésre is, amit az uniós politikai döntéshozók már régóta megfogalmaztak, azaz, hogy milyen állapotban vannak az erdők Európában.

Az erdők állapotáról egy átfogó, világos kép megalkotása az első lépés az Európai Zöld Megállapodásban (Green deal) meghatározott megőrzési és helyreállítási erőfeszítések terén is.

Az erdei ökoszisztémákra vonatkozó konkrét célokat az EU biodiverzitásra és erdőgazdálkodásra vonatkozó stratégiái tartalmazzák, miként a földhasználatból, a földhasználatváltásból és erdőgazdálkodásból (LULUCF) származó nettó üvegházhatásúgáz-elnyelésre vonatkozó célértékeket is.

A Bizottság legfrissebb szakpolitikai eszköze a természethelyreállítási rendelet, ami az erdei ökoszisztémák helyreállítására is jogilag kötelező érvényű célokat fogalmaz meg (erről korábbi írásunkban részletesen beszámoltunk). A rendelet 2050-ig a leromlott erdei ökoszisztémák helyreállításának megkezdését várja el a tagállamoktól.

Összefoglalva tehát, a JRC-tanulmányának jelentősége abban rejlik, hogy első ízben biztosít egy, az EU egészére kiterjedő viszonyítási alapot, és értékelési módszert, mely tagországi összevetésben is megállja a helyét mind a védett, mind a nem védett erdők tekintetében.

 

NAK Erdészet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám