Erdőgazdálkodás

A KAP Stratégiai Terv 2023. januári indulása óta eltelt időszak végrehajtási tapasztalatai és ágazati jelzései, valamint az időközben felmerült támogatási igények szükségessé tették Magyarország KAP Stratégiai Tervének módosítását. Pontosításra került számos beavatkozás, a változások egyes erdészeti támogatásokat is érintenek.

Cikkünk 2024.02.28-án  frissített verzióját itt olvashatják: 

Jelen írásunkban az erdőgazdálkodáshoz kötődő módosításokat tárgyaljuk, melyek a KAP II. pilléres, azaz vidékfejlesztési célú beavatkozásai között szerepelnek.

Az erdőtelepítési és fásítási támogatások (RD38 – beruházás, RD 39 – ápolás és jövedelempótló támogatás) esetében hozott legfontosabb módosítások:

 1. Az erdőtelepítésnél minden célállomány típus esetében – mint korábban a VP-ben - egységesen 12 évig jár majd a 432 euró/hektár jövedelempótló támogatás, a KAP Stratégiai Tervben eddig szereplő 5, 8 vagy 11 év helyett.
 2. Az erdőtelepítés kifizetések a 2024-es pénzügyi évben még a VP terhére valósulnak meg. Az ennek következtében felszabaduló KAP forrás átcsoportosításra kerül az ápolási tevékenységekre (RD38-ról RD39-re) úgy, hogy az a VP determinációs kifizetések fedezetéül szolgál 2025. december 31-ig.
 3. Így az előbbiek értelmében az összes erdőtelepítési beruházás támogatott területmérete 20 000 hektárról 15 000 hektárra csökken az RD38 erdőtelepítési beruházások vonatkozásában 2025-től.
 4. Míg ugyanakkor - szintén az átcsoportosítás következtében - a VP erdőtelepítési beruházások ápolása és jövedelempótló támogatása 2024-2025-ben már a KAP-ból kerül finanszírozásra, így az összes (KAP-os finanszírozású) fenntartási kötelezettség alá eső erdősítési terület mérete 175 000 hektárról 210 000 hektárra emelkedik.

Az RD 34 - Erdőterületeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések esetén, mivel a Natura 2000 VP felhívások szintén meghosszabbításra kerültek 2023-ra, a vonatkozó kifizetések a 2024-es pénzügyi évben még a VP terhére történnek, ezért nincs szükség a KAP Stratégiai Terv 2023-as és 2024-es forrás allokációjára. Ennek megfelelően a Natura 2000 keretében támogatásban részesülő területméret 2024-ben a korábban tervezett 230 000 hektárról 0 hektárra csökken, s így a KAP Stratégiai Terv keretében finanszírozott – tehát a teljes időszakra vonatkozó – összérték is redukálódik 1 150 000 hektárról 920 000 hektárra. Az új KAP-ból a Natura 2000 erdőterületekre vonatkozó kompenzáció első kifizetésére a 2025-ös pénzügyi évben kerül sor.

 

RD40 - Versenyképes erdőgazdálkodást szolgáló beruházások fiatal erdők ápolására irányuló támogatásánál a támogatási intenzitás 50%-ról 65%-ra nőtt (a többi célterületnél szintén ez az érték szerepel). Így a normatív egységköltségek az alábbiak szerint módosulnak ( áthúzott=eredeti összegek):

 

Művelet

Támogatási egységköltség

euró/ha

Befejezett ápolás - kézi

193  149

Befejezett ápolás - gépi

120 92

Tisztítás természetszerű, átmeneti és származék természetességi állapotú erdőkben

193 149

Tisztítás faültetvény és kultúrerdő természetességi állapotú erdőkben

99 76

Magas törzsnyesés (5m)

147 113

 

A beavatkozás egy másik célterületénél, a korszerű erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges digitalizációs fejlesztések esetében a fenntartási kötelezettség 5-ről 3 évre csökkent.

Továbbá ugyanezen tevékenység esetén a jogosultak köre kibővült az erdőgazdálkodási és elsődleges faipari, valamint az erdőgazdálkodási szolgáltatói (szakirányító) vállalkozásokkal, amelyek árbevétele a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben 50%-ot meghaladóan erdőgazdálkodásból (TEÁOR 2) és/vagy az elsődleges faiparhoz kapcsolódó fűrészárúgyártásból (TEÁOR 16.1) származott és az ebből eredő összeg az előző három évben átlagosan legalább a 3 000 000 Ft-ot elérte.

 

Az RD41 -erdőgazdálkodás környezeti fenntarthatóságát szolgáló beruházások beavatkozás  Erdőkár helyreállítás célterület vonatkozásában a "Károsodott faanyag letakarítása" kiegészítő intézkedés a KAP Stratégiai Tervben csak az egyéb lágy lomb és fenyő vagy akác befejezett állományoknál jelent meg, azonban a módosítás következtében most minden releváns faállomány típus (tölgy, bükk és egyéb keménylomb; egyéb lágylomb és fenyő; akác; nemesnyár) esetében igényelhető lesz az egyégesen 1300 euró/ha támogatási összeg.

 

RD36 - Erdő-genetikai több éves kötelezettségvállalások beavatkozásnál a központi törzsültetvények létrehozása ex situ megőrzésnek minősül, ennek ellenére szerepelt az in situ célprogramban is. A pontosítás eredményeképpen most az utóbbiból törlésre kerül, míg természetesen az ex situ célporgramban továbba is szerepel majd.

 

RD21 -Agro-ökológiai nem termelő beruházások: A beavatkozás „B” része, a „Környezeti vagy klímavédelmi célú agrár-erdészeti rendszerek telepítése”, ennek a Fás legelő vagy fás kaszáló gyepterületen történő kialakításáról szóló célterülete kiegészül a legeltetéshez kötődő beruházási elemekkel, amelyekre vonatkozóan a támogatási összegek az alábbiak:

Kiegészítő elemek

Egységköltség 

fedett szárnyék

180 EUR/db

itató

135 EUR/db

gémeskút

297 EUR/db

 

Végül, de nem utolsó sorban, egy jelentős módosításról is beszámolhatunk, amely szerint – az erdészethez is kapcsolódóan – a Tudásmegosztás, -átadás témakörben szereplő beavatkozások közül az RD59 Tájékoztatási szolgáltatás beolvad az RD60 Tanácsadási szolgáltatásba, ami így megerősítésre és bővítésre kerül. A tájékoztatási szolgáltatás beavatkozást értelemszerűen kivezetik a KAP Stratégiai Tervből, pénzügyi és monitoring háttere pedig átkerül az RD60-ba.

 

A KAP Stratégiai Terv módosítása itt érhető el.

NAK Erdészet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám