Erdőgazdálkodás

 

Az ENSZ Közgyűlése első ízben 2012. március 21-én hirdette meg az Erdők Nemzetközi Napját, mely amellett, hogy az „erdők ünnepe”, az erdők jelentőségére hivatott felhívni a figyelmet az egész világon. Arra ösztönözve az ENSZ tagországait, hogy nemzeti és nemzetközi hatáskörben tegyenek erőfeszítéseket az erdők védelme, és az erdőterületek gyarapítása érdekében. Minden évben más tematika köré szerveződnek az Erdők Nemzetközi Napja programjai, 2024-ben ez az „erdők és az innováció”.

Az Erdők Nemzetközi Napjának témáját az Erdészeti Együttműködési Partnerség (CPF) választja ki, a lebonyolítását az ENSZ Erdészeti Fóruma (UNFF) és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) végzi a CPF-vel, a tagországok kormányaival és más szervezetekkel együttműködve.

Az Erdők Nemzetközi Napján rendszerint számos szakmai programmal és kikapcsolódásra, élményszerzésre is lehetőséget nyújtó rendezvénnyel készül a magyar erdészeti ágazat is. Jó alkalom ez egyrészt komolyabb hangvételű, az ágazat előtt álló feladatokra koncentráló tudományos és szakmai konferenciák, fórumok magtartására, másrészről pedig az erdészek társadalom felé való nyitására, az erdők, erdészet gazdaságban, környezetben betöltött szerepének bemutatására. Természetesen ennek során az erdei programok, erdei közjóléti létesítmények a legnépszerűbbek, melyek a leghatékonyabb hírvivői az erdészek munkájának, az erdők jelentőségének.

Az Erdők Nemzetközi Napjának legfontosabb üzenetei „az erdők és az innováció” témában a következők:

Az innovációnak és az új technológiáknak köszönhetően az egész világon jelentős fejlődésen mentek keresztül az erdők megfigyelésére rendelkezésre álló eszközök.

Az innovatív és transzparens erdészeti monitoringnak köszönhetően 13,7 milliárd tonna szén-dioxid-kibocsátás csökkentésről lehetett beszámolni az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye számára.

Új technológiai innovációkra van szükség az erdőirtás és az erdőpusztulás megállításához.

Évente mintegy 10 millió hektárral csökken bolygónkon az erdők területe, és mintegy 70 millió hektárt sújtanak erdőtüzek. Emiatt új technológiákra van szükség az erdőtüzek és az erdőpusztulás korai előrejelző rendszereihez, valamint a fenntartható termelés biztosításához.

A technológiai innováció lehetővé teheti az őserdők megőrzését a helyi lakosok bevonásával.

A helyi lakosság életterét adó erdők minél részletesebb feltérképezése, valamint a klímavédelmi pénzeszközökhöz való hozzájutásuk biztosítása segítheti az őserdők fennmaradását, termelésbe vonásuk elkerülését.

Az innováció előmozdítja az ökoszisztémák helyreállítását, ami számos esetben egy hatékony természetalapú megoldást kínál számos globális kihívásra.

Az Ökoszisztéma-helyreállítás ENSZ-évtized programban az innovatív megközelítés jelentősen hozzájárulhat az éghajlatváltozás mérsékléséhez, és a globális felmelegedés 2030-ig 2°C alatt való tartásához. E programnak része az erdők helyreállítása és a degradált területek fásítása is.

A kutatás és a tudomány eredményeinek köszönhetően új dimenziók nyílnak meg a faanyag és az egyéb erdei termékek hasznosítása terén.

Az erdészeti, faipari innováció széles spektrumban segít alternatívákat teremteni az olyan nem fenntartható anyagok esetében, mint a beton, az acél, a műanyagok és a szintetikus szálak. S mindeközben a fenntartható módon előállt fatermékek teljes élettartamuk alatt szenet, s végső soron szén-dioxidot tárolnak.

Az „erdők és az innováció” jelentőségére hívja fel a figyelmet a FAO nemrégiben közzétett ismeretterjesztő videója is.

Az innováció terén hatalmas lehetőség, és egyben kihívás előtt áll a magyarországi erdészeti ágazat is. A KAP - korábbinál háromszor nagyobb - forrásai a „Több erdő – Jobb erdő – Versenyképes erdőgazdálkodás” elvek mentén szerveződnek. A többlet források jelentős része kifejezetten zöld megoldások alkalmazására fordítható, amely lehetőségek kiaknázása előzetes és tudatos felkészülést igényel az oktatástól a kutatáson át a gyakorlati megvalósításig. A támogatások tovább szolgálják az erdőterület gyarapítását szolgáló programokat, amelyek mellett hasonló nagyságrendű feladat a meglévő erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése és az erdészeti vállalkozások versenyképességének javítása. Mindez innováció nélkül nehezen képzelhető el.

 

NAK Erdészet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám