Erdőgazdálkodás

A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága 2024. június 20-án közzétette a 2023-2027 közötti támogatási időszakra vonatkozó erdészeti kiírások közül a KAP-RD40-1-24 kódszámú, „Fiatal erdők állománynevelésének támogatása” című pályázati felhívást.

A Vidékfejlesztési Programban (VP) Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek címmel kiírt felhíváshoz hasonlóan a címben jelölt KAP felhívásra is az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Kibővült azonban a támogatás igénylésére jogosultak köre. A VP-s pályázati felhívás alapján csak magánjogi és önkormányzati erdőgazdálkodók igényelhettek támogatást, jelen felhívás ilyen kitételt nem tartalmaz.

A két felhívás a támogatható tevékenységek körében nem tér el egymástól; befejezett erdősítés ápolására, tisztításra és magas törzsnyesésre lehet támogatást igényelni.

Pozitív változás, hogy jelentősen nőtt minden tevékenység esetében a támogatási összeg köszönhetően annak is, hogy a felhívásban szereplő összegek már nem a kalkulált költségek 40, illetve 50 %-át, hanem 65%-át tartalmazzák.

További fontos változás a VP-s pályázati felhíváshoz képest, hogy meghatározásra került az igényelhető támogatás maximális összege: 50.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatási kérelem 4 szakaszban adható be:

 1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 4.– szeptember 17.
 2. benyújtási szakasz: 2024. november 6. – november 19.
 3. benyújtási szakasz: 2025. február 11. – február 24.
 4. benyújtási szakasz: 2025. szeptember 9. – szeptember 22.

A kifizetési kérelmet a tevékenység maradéktalan megvalósítását követő 20 napon belül kell benyújtani. A határidőt erdőrészlet szinten kell figyelembe venni és elmulasztása jogvesztő.

A kifizetési kérelem benyújtható abban az esetben is, amennyiben még nem áll rendelkezésre a véglegessé vált támogatási döntés, azonban a támogatási kérelem szerinti tevékenységet elvégezte az erdőgazdálkodó.

A kifizetési kérelem elbírálására és a támogatás kifizetésére azonban csak a támogatási okirat kibocsátását követően kerülhet sor, az addig benyújtott kifizetési kérelmek felfüggesztésre kerülnek.

A pályázati felhívás és mellékletei itt érhetőek el.

A VP Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című felhívás és a KAP fiatal erdők állománynevelésének támogatása című felhívás közötti egyezőségeket, különbségeket az alábbiakban foglaljuk össze:

VP5-8.6.2-16

KAP-RD40-1-24

Rendelkezésre álló keretösszeg

2,13 milliárd Ft

3,9 milliárd Ft

Ki jogosult a támogatási kérelem benyújtására?

az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó

az erdészeti hatóság által az Erdőről az erdő védeleméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó

Támogatás célja

Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok során tapasztalhatók.

Támogatható tevékenységek

·       befejezett erdősítés ápolása

o   kézi

o   gépi

·       tisztítás

·       magas törzsnyesés

·       befejezett erdősítés ápolása

o   kézi

o   gépi

·       tisztítás

·       magas törzsnyesés

A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelem is?

nem

nem

A támogatási összegek megállapításánál van különbség az egyes régiók között?

van

nincs

Van a támogatásnak maximális összege?

nincs

van

50.000 eurónak megfelelő forintösszeg

Egy támogatási kérelemben mekkora a legkisebb támogatható terület?

2,0 ha

1,0 ha

Mekkora a legkisebb támogatható erdőrészlet?

0,5 ha

0,5 ha

Részerdőrészlet támogatható?

nem

kivétel ez alól a befejezett ápolás, mert befejezett ápolás esetén az erdőrészlet 0,5 ha-t elérő részterülete is támogatható

nem

kivétel ez alól a befejezett ápolás, mert befejezett ápolás esetén az erdőrészlet 0,5 ha-t elérő részterülete is támogatható

A támogatói okirat véglegessé válását követően hány hónapon belül lehet a kifizetési kérelmet benyújtani?

36 hónap

24 hónap

A kifizetési kérelmet erdőrészletenként, a támogatott tevékenység maradéktalan végrehajtását követően hány napon belül kell benyújtani?

20 napon belül

20 napon belül

MobilGAZDA fotót szükséges csatolni a kifizetési kérelemhez?

nem

igen

NAK / Erdészet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám