Erdőgazdálkodás

2024.07.01-től a fásításban tervezett fakitermelés bejelentés ügyében erdészeti hatóságként - országos illetékességgel - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) jár el. A tervezett bejelentést ezért most már kizárólag csak a Nébih felé, az általa üzemeltetett elektronikus felületen lehet megtenni.

A fásítás eddigi jogszabályi meghatározása és a bejelentés alapvető feltételei nem változtak, azaz

 • fásításnak minősül a külterületen található, erdőnek, szabad rendelkezésű erdőnek, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek nem minősülő, az erdőtörvény[1] hatálya alá tartozó, fával, faállománnyal borított terület;
 • bejelentést tenni a 10 cm-t meghaladó tőátmérőjű fa kitermelésének tervezett megkezdése előtt legalább 21 nappal korábban, naptári évre vonatkozóan kell.

A bejelentést kizárólag a Nébih ún. Ügyfélprofil Rendszerében (továbbiakban: ÜPR) lehet megtenni, elektronikus úton, amihez ügyfélkapuval kell rendelkezni. Az ügyfékapus bejelentkezést követően a Faanyag kereskedelmi lánc, majd a megjelenő EUTR Rendszerben a Fásításból tervezett fakitermelés menüpontot kell kiválasztani.

A bejelentőfelület logikusan felépített, könnyen átlátható. Amennyiben mégis többletinformációra van szükség, akkor segít a szintén itt elérhető Felhasználói Kézikönyv, mely részletesen tartalmazza a bejelentés menetének technikai leírását. 

Figyelemfelhívásként néhány hasznos információ a felület sikeres használatának elősegítése érdekében:

A bejelentés meghatalmazott útján is megtehető, melyhez elsőként rögzíteni szükséges a meghatalmazást a NÉBIH ÜPR-ben. A meghatalmazás rögzítéséhez részletes Útmutató áll rendelkezésre.

A bejelentés során nyilatkozni kell arról, hogy a kitermelt faanyag saját célú-, vagy kereskedelmi célú felhasználásra kerül. Fontos! Kereskedelmi célú felhasználásnak minősül az is, ha a kitermelt faanyagot a bejelentő másnak (akár közeli hozzátartozónak) adja át ingyenesen, vagy más árura cseréli. Ebben az esetben a bejelentőnek rendelkeznie kell EUTR regisztrációval (EUTR technikai azonosító számmal), melynek menetéről itt lehet tájékozódni. Meglévő FELIR szám, vagy erdőgazdálkodói kód önmagában nem elégséges, kifejezetten az EUTR hatósági nyilvántartási rendszerbe kell közvetlenül regisztrálni, még abban az esetben is, ha az egyébként erdőgazdálkodó saját tulajdonú fásításból tervezi a fakitermelést.

A bejelentés során meg kell adni a fásítás helyrajzi számát, amit a rendszer ellenőriz. Ha az valami miatt nem feleltehető meg a térképi tartalomnak, akkor 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképen szükséges megjelölni a tervezett fakitermelés helyét és azt kell feltölteni a rendszerbe. Sikeres megfeleltetés esetén online térképi felületen lehet a fakitermeléssel érintett teljes vagy részterületet megjelölni.

Az így megjelölt alakzat összemetszésre kerül az erdőtervezett erdők, a szabadrendelkezésű erdők és a fásszárú faültetvények fedvényeivel. Esetleges átfedések esetén ezek levágásra kerülnek az alakzatból, mivel ezeken a területeken ilyen típusú bejelentés alapján nem végezhető fakitermelés. Fontos! A bejelentés alapján csak a végleges térképi alakzat területén lesz jogszerű a fakitermelés.

Meg kell adni a bejelentés jogalapját is, mely alapvetően valamely tulajdonosi vagy használati jogosultság lehet. A leggyakoribb jogalap a mező- vagy erdőgazdasági hasznosítású földön található fásításra földhasználóként a földhasználati nyilvántartásba való bejegyzés, mely esetében a bejelentőnek meg kell adnia a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzés iktatószámát. Ha ez nem lenne kéznél, az iktatószám TAKARNET-ben lekérdezhető, vagy a földhivatalban elérhető.

Fontos, hogy legyen érvényes földhasználati szerződés a területre, s annak érvényessége is ellenőrzésre kerüljön. A jogszerűtlenül kitermelt faanyagot a hatóság akár el is kobozhatja!

Amennyiben a fakitermelés bejelentése kereskedelmi célú felhasználással történik, úgy a bejelentőnek - az ingatlan adatainak megjelölése mellett - azt a jogosult erdészeti szakszemélyzetet (JESZ) is ki kell választania a felületen, aki majd ellenjegyzi a bejelentést. Erről a JESZ az ügyfélkapus tárhelyére értesítést kap, aki szintén a rendszerbe belépve elektronikusan tudja megtenni az ellenjegyzést. Amennyiben ennek 5 napon belül nem tesz eleget, úgy erről a tényről a bejelentő értesítést kap a tárhelyére, s így adott esetben más JESZ-t jelölhet meg.

A bejelentéssel kapcsolatban a bejelentő minden esetben visszajelzést kap a tárhelyére: így a korlátozás vagy a tiltás tényéről, vagy 21 nap elteltével a tevékenység megkezdhetőségéről. Természetvédelmi szakhatósági eljárás indítása esetében a bejelentés állapota természetvédelmi eljárás alatt-ira változik. A természetvédelmi hatóság intézkedéseiről nem a rendszeren keresztül, hanem közvetlenül a természetvédelmi hatóságtól kap értesítést a bejelentő.

A rendszer lehetőséget biztosít az egyes bejelentések állapotának megtekintésére, illetve azok excel táblázatként történő exportálására is a Korábbi bejelentések menüpontba belépve.

Végül felhívjuk a figyelmet, hogy a fásításból kitermelt faanyagot jogszerűen csak szállítójeggyel lehet elszállítani. Saját célú felhasználás esetén nem szigorú számadású szállítójegy is elégséges, azonban kereskedelmi célú szállítás esetén kötelező a szigorú számadású szállítójegy alkalmazása.

A faanyag szállításáról, a szállítójegy alkalmazásának előírásairól további, részletes információ érhető el a Nébih honlapján.

NAK / Erdészet

[1] 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám