Feltételesség

A 56/2023. (IX. 27.) AM rendelettel módosított 14/2023. (IV. 19.) AM rendeletben (Feltételesség rendelet) pontosításra került a nem termelő tájképi elemként elszámolható területek köre, melyek a következők: védett tájképi elem, valamint fás, cserjés sáv, táblaszegély, szántón elhelyezkedő, de szántóföldi művelés alatt nem álló vízvédelmi sáv, szántón elhelyezkedő kis vizes élőhely, erózióvédelmi sáv, nem termelő beruházás keretében létrehozott erózióvédelmi létesítmény. Így egyértelművé vált, hogy a tábla területének több, mint 50 %-át is elfoglalhatja a vízvédelmi sáv, ha azt a fentiek szerint nem kívánják elszámolni nem termelő elemként.

A „Vetésváltás a szántóterületeken, kivéve a víz alatt álló kultúrákat – HMKÁ 7. előírás” és a „Biológiai sokféleség megőrzése – HMKÁ 8. előírás” esetében szerepel, hogy az előírásokat bizonyos gazdasági szintű feltételek fennállása során nem kell alkalmazni, így többek között akkor sem, ha a gazdaság szántóterületének több mint 75%-át hüvelyes növények – szója kivételével – termesztésére használják. A módosítással beemelésre került a hüvelyes növény fogalma, mely megegyező a rendelet 14. mellékletében szereplő nitrogénmegkötő növényekkel.

Az esetlegesen megállapított meg nem felelés ismétlődése a környezeti szempontból érzékeny gyep visszaállításával kerülhető el. A visszaállítási kötelezettség teljesítését a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévet követő egységes kérelemben kell bejelentenie.

Ne feledjük: A Feltételességben meghatározott, illetve az Agro-ökológiai programban vállalt növényborítottsággal megvalósuló talajtakarás esetén a Kincstár a takarónövény elvetésének meghiúsulását okozó vis maior eseményt csak akkor ismeri el, ha a talaj takarása a vis maior esemény bekövetkezésekor tarlóval biztosított.

Módosításra, illetve kiegészítésre kerültek egyes JFGK követelmények, illetve az ahhoz kapcsolt szankciók.

JFGK1. Mezőgazdasági eredetű foszfátszennyezés és az öntözési célú vízhasználatra vonatkozó ellenőrzési kérdésekhez tartozó meg nem felelési esetek

Követelmény

Mérték

Súly

Tartósság

Szankció

 

A vizsgált öntözés esetében nem áll rendelkezésre vízkivételi mennyiség mérésére vagy meghatározására alkalmas mérőeszköz vagy módszer.

Gazdaságon belüli

Közepes súlyú

 

Rövid távon helyrehozható

3 %

 

A vizsgált területre vonatkozólag nem áll rendelkezésre hatályos vízjogi üzemeltetési vagy fennmaradási engedély.

Gazdaságon belüli

Súlyos

Rövid távon helyrehozható

5 %

 

A mezőgazdasági termelőnél nem áll rendelkezésre öntözési üzemnapló, vagy azt nem naprakészen vezeti.

Gazdaságon belüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

1 %

 

 

JFGK2.: Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés esetén az ellenőrzési kérdésekhez tartozó meg nem felelési esetek

Követelmény

Mérték

Súly

Tartósság

Szankció

 

A gazdálkodó mezőgazdasági területén az istállótrágya ideiglenes tárolására vonatkozó előírások be nem tartása

Gazdaságon kívüli

Enyhe

 

Rövid távon helyrehozható

5 %

 

A silótér aljzata nem szigetelt, illetve nem kapcsolódik hozzá szigetelt akna.

Gazdaságon belüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

1 %

 

Nincs megfelelő méretű és műszaki paraméterekkel rendelkező   trágyatároló, azonban szemrevételezés, illetve a rendelkezésre álló információk alapján vízvédelmi hatáskörű intézkedés megtétele nem szükséges.

Gazdaságon belüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

1 %

 

Nincs megfelelő méretű és műszaki paraméterekkel rendelkező   trágyatároló, azonban szemrevételezés, illetve a rendelkezésre álló információk alapján vízvédelmi hatáskörű intézkedés megtétele szükséges.

Gazdaságon belüli

Közepes

Rövid távon helyrehozható

3 %

 

A trágyatároló kapacitása nem felel meg a jogszabályban előírtaknak

Gazdaságon belüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

1 %

 

2%-nál meredekebb lejtésű területen alkalmazott művelési mód nem segíti elő a csapadékvizek talajba jutását.

Gazdaságon belüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

1 %

 

 

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám