Fiatal gazdálkodó

Az EU agrártudás- és -innovációs rendszer (AKIS) stratégiai munkacsoportja (EU SCAR SWG AKIS) 2020. szeptember 24-25-én tartotta 5. mandátumának harmadik ülését az Agrárminisztérium szervezésében.


A SCAR (Standing Commitee on Agricultural Research - Agrárkutatás Állandó Bizottságát 1974-ben hozták létre, jelenleg 37 ország a tagja) egyik célja, hogy segítse a tagállamokat az AKIS-hoz kapcsolódó Közös Agrárpolitika tervezési és végrehajtási folyamataiban, az AKIS-é pedig, hogy ösztönözze a kreativitást és innovációt a tudásáramlás és együttműködés szervezésével. A munkacsoport tagjai az állami szféra szereplői, kutatók, egyetemi tanárok, digitalizációs- és tudásátadási szakértők, szaktanácsadók. A budapesti ülésen közel 60 delegált vett részt, köztük a NAK szakértője is.  

A konferencia aktuális témája az AKIS részeként értelmezett szaktanácsadás, az innovációs tapasztalatok megosztása és társadalmi befogadása, továbbá a jövőbeni tervek tagállami szintű bemutatása volt, figyelembe véve a vidék társadalmi-kulturális összefüggéseit. Az online előadások közül Inge Von Oost (Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, politikai tisztviselő) előadása emelhető ki, aki a téma egyik tapasztalt szakértője. Prezentációja az eddigi EIP-AGRI (Európai Innovációs Partnerség a „mezőgazdasági termelékenységért és fenntarthatóságért) eredményeire, továbbá a legújabb uniós szintű felmérés eredményeire épült, amely a tagállamok által adott válaszok értékelésén alapul.

Az eredmények alapján a szakértő olyan alapelveket, irányokat mutatott be, amelyeket a felmérés alapján a tagállamok szintjén javasolnak figyelembe venni a tudásátadás rendszerének kialakítása és működtetése során.

I.    A szaktanácsadást illetően kiemelhető irányok:
-    pártatlan szaktanácsadás (a független szaktanácsadó fogalma, a szaktanácsadást minősítő (on-line) értékelési rendszer);
-    a szaktanácsadók integrálása az AKIS-be (jó munkakörnyezet, világos célok, karrier/életpálya, javadalmazás, a szaktanácsadás elismerése, a folyamatos képzés, találkozók-, megbeszélések szervezése és támogatása;
-    a gazdálkodók segítése, hogy megtalálják a számukra legjobb tanácsadót, azaz semleges platform kialakítása, a tanácsadónak „láthatónak” kell lenni;
-    a tanácsadók AKIS-be integrálásának segítése olyan képzési támogatással, ami segíti a „naprakész” tudást, az érintettek bevonása a konzultációba (pl.: NAK társadalmasítás), a gazdálkodói szükségleteknek megfelelően tanácsadási-szolgáltatás iránti igényfelmérés készítése, a releváns képzések meghatározása (szaktanácsadási kompetencia javítására), konkrét terv készítése annak érdekében, hogy hogyan lehet áttérni a FAS-ról (Mezőgazdasági Tanácsadói Rendszer) az AKIS-re.

II.    A kutatásban a gazdák igényeihez igazodó kutatás ösztönzését, illetve az ismertek cseréjét hangsúlyozta az alábbiak szerint:
-    a gyakorlati igények feltérképezése, a jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, ismertek cseréje;
-    a gazdák igényeinek felmérésére új megközelítések-, módszerek kidolgozása (a projektötletek közös kidolgozására és megvalósítása);
-   a kutatási eredmények mellett fontos, azoknak mérhető hatása legyen;
-    a KAP AKIS tervbe javasolt beépíteni a gazdálkodók és a tanácsadók együttműködési modelljeit, ill. a kutatással kapcsolatos információkat;
-    a támogatási kérelmek elbírálása során plusz pont(ok) legyenek adhatók a gazdálkodó- és a tudásátadást segítő közreműködéséért;
-    rendszeresen ülésező hálózati csoportok (network), ahol az AKIS szereplői találkozhatnak, megvitathatják az aktualitásokat, továbbá bemutató üzemek bevonása a kutatók és tanácsadók összekapcsolására, rendszeres találkozók szervezése nemzeti és nemzetközi szinten.

A két részből álló cikksorozatunk második részében Inge Von Oost előadásában elhangzott, az AKIS-re vonatkozó további érdekességek, javaslatok kerülnek bemutatásra, úgymint az AKIS szereplők együttműködése az innovációt segítő környezet megteremtésében, a 2020 utáni KAP tervezés AKIS beavatkozásai.


(NAK/Jakab Ágnes)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám