Fiatal gazdálkodó

Korábbi cikkeinkben bemutatásra került a FAIRshare (Farm Advisory Digital Innovation Tools Realised and Shared – magyarul: Digitális Agrár Innovációs Tanácsadó eszközök megosztása) projekt, amelynek célja egy digitálisan aktívabb gazdálkodói, és mezőgazdasági tanácsadó közösség építése, amely a tanácsadói szolgáltatások közötti és azokon belüli digitális megosztottság áthidalását tűzte ki célul. 

 A projekt kifejezetten a meglévő digitális tanácsadó eszközökre és szolgáltatásokra (ún. DATS) összpontosít, amelyek lehetnek többek között: kommunikációs eszközök, mezőgazdasági szoftverek, benchmarking eszközök, webes és telefonos alkalmazások, digitális oktatási- és képzési anyagok, valamint egyéb támogató eszközök.

A projekt most lehetőséget kínál számos felhasználói eset (ún. UserCase -UC) kifejlesztésére, amely segíti és támogatja egy sor DATS (Digital Advisory Tools - Agrár- Digitális Eszköztár) fejlesztését az EU-ban. Az UC-k célja a mezőgazdasági tanácsadók kihívásainak kezelése a DATS felhasználásával (inspirációt a FAIRshare DATs leltárban talál, de a kiválasztott DATS-oknak nem kell erről a listáról származniuk). A UC-k tapasztalatait felhasználják a DATS elfogadását befolyásoló környezeti tényezők (emberi, infrastrukturális, kulturális, gazdasági stb.) megismerésére.

 

A pályázók köre: tanácsadói szolgálat, tanácsadói csoportok egy tanácsadói szolgálaton belül, vagy egy független tanácsadói csoport. 

Pályázati terület: különböző agrár ágazatok, termelési rendszerek, régiók, mezőgazdasági tanácsadói környezet képviseletében. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 13., kedd 14:00 (CET) 

A pályázatokat közbeszerzés keretén belül lehet benyújtani, amelyet négy „tételre” osztanak fel földrajzi elhelyezkedésük alapján.(Délkelet-Európa: Horvátország, Szerbia, Szlovénia, Bulgária, Magyarország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Románia, Görögország.)

További információ az alábbi linken található:  https://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/184774/0/0?returnUrl=ctm/Supplier/publictenders&b=ETENDERS_SIMPLEMellékelten talál néhány olyan dokumentumot, amelyek segítséget nyújtanak a pályázat benyújtásához. 

Ez a felhívás a nagyobb felhasználói esetekre vonatkozik, amelyeket 90 ezer euróval finanszíroznak (régiónként egyet). Az e felhívás során szerzett gyakorlati tapasztalat azonban később felhasználhatók lesznek a 10 kisebb UC pályázatánál, amelynek finanszírozására 30 ezer euró/UC forrást biztosítanak.

Mellékelten talál néhány olyan dokumentumot, amelyek segítséget nyújtanak a pályázat benyújtásához: útmutató1, útmutató2, teljes leírás

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám