Jogszabályi összefoglaló

Módosult néhány a mezőgazdasági vállalkozások számára meghirdetett finanszírozási konstrukciókhoz kapcsolódó rendelet.


Átmeneti támogatás igénylése esetén kezességi díjtámogatás nélkül is nyújthatóak az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók (39/2011. (V. 18.) VM), ha a kezességi díjtámogatásra a mezőgazdasági vállalkozásnak nincs szabad átmeneti támogatási kerete. A Kincstár a kamattámogatásról, a kezelési költségtámogatásról és a kezességi díjtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet meg is küld az igénylő részére.

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz biztosított támogatási forma lehet a kamattámogatás, a kezességi díjtámogatás, és a költségtámogatás, amelyek folyószámlahitel esetén vehetők igénybe, összegük minimum ötszázezer forint, maximum 200 millió forint, futamidejük legfeljebb 3 év.

Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióra vonatkozó rendelettel párhuzamosan módosult a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló rendelet is (94/2013. (X. 10.) VM). A 2020. május 20. és 2020. december 31. közötti időszakban kiadott kezességi levelekhez megítélt mezőgazdasági csekély összegű vagy halászati csekély összegű kezességi díjtámogatás átmeneti támogatásnak minősül. A Kincstártól kapott tájékoztatás alapján a kezességvállaló intézmény az átminősítéssel érintett csekély összegű támogatások esetében visszavonja a korábban kiadott de minimis támogatásról szóló igazolásokat és kiállítja az átmeneti támogatásról a támogatástartalom-igazolást, amelyet 2021. február 15-éig megküld a kedvezményezett részére. A 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban kiadott kezességi levelekhez igénybe vett kezességi díjtámogatás átmeneti támogatásként is igényelhető.

Módosult a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019 AM rendelet, amely értelmében a pénzintézetek legkésőbb 2021. június 30-ig továbbíthatják a Kincstár felé a kamattámogatási kérelmeket.


(Németh Bálint /NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei