Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a Bizottság 2021/1176 rendelete a kecskékben előforduló TSE-pozitív esetek genotipizálása, a juh- és kecskefélék életkorának meghatározása, az atipikus surlókórral fertőzött állományokban alkalmazandó intézkedések, valamint a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó termékek behozatali feltételeknek a módosításáról. 

 Bizottság 2021/1176 rendelete (a továbbiakban: 2021/1176 EU rendelet) módosítja az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendeletének (a továbbiakban: 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) III., V., VII. és IX. mellékleteit. 

 A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete az állatokban előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (a továbbiakban: TSE-k) megelőzésére szolgáló ellenőrző rendszerre, ezen belül is a juh- és kecskefélék ellenőrzésére vonatkozó szabályokat állapít meg. 

 Tekintettel arra, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) a kecskékben előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmakkal szembeni genetikai rezisztenciáról szóló tudományos szakvéleményben foglalt ajánlásokkal összhangban végrehajtott jogszabály módosítások nem terjedtek ki a kecskék körében előforduló TSE-pozitív esetek genotipizálására, ezért a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklet A. fejezete II. részének 8. pontját és a III. melléklet B. fejezete I.A. részének 8. pontját módosítani szükséges annak érdekében, hogy azok rendelkezzenek a kecskék körében előforduló TSE-pozitív esetek genotípusának megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről. 

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokra vonatkozó rendelkezéseket állapít meg, ennek keretében meghatározza a 12 hónaposnál idősebb juh- és kecskefélék esetében azokat a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat, amelyeket a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1069/2009/EK rendelettel összhangban kell eltávolítani és ártalmatlanítani. 

Mivel a juh- és kecskefélék tenyésztésének sajátosságai miatt ezen állatok születési idejének pontos meghatározása nem minden esetben lehetséges a 999/2001/EK rendelet V. melléklete  a korábbi módosítás által  kiegészítésre került a 12 hónaposnál idősebb juh- és kecskefélék azonosítására szolgáló, a vágás helye szerinti tagállam illetékes hatósága által jóváhagyott módszer alkalmazásának lehetőségével. Bár ez a lehetőség 2018-ban került be a rendeletbe, de a módosítás óta egyetlen tagállam sem élt a lehetőséggel, továbbá e lehetőség alkalmazása csak az EU-s tagállamok számára volt biztosítva, a harmadik országok számára nem. Ennek megfelelően a jogbiztonság és az egyértelműség érdekében a 999/2001/EK rendelet V. mellékletének 1. b) pontjából törölni szükséges a 12 hónaposnál idősebb juh- és kecskefélék azonosítására szolgáló, a vágás helye szerinti tagállam illetékes hatósága által jóváhagyott módszer alkalmazásának lehetőségét. 

A 999/2001/EK rendelet VII. melléklete intézkedéseket állapít meg a TSE-k, és azon belül az atipikus surlókór elleni védekezésre és felszámolásra vonatkozóan. A 630/2013/EU bizottsági rendelet korábban már módosította a 999/2001/EK rendelet VII. mellékletét annak érdekében, hogy feloldjon minden, az atipikus surlókór igazolt jelenléte esetén a juh- és kecskefélék mozgatását korlátozó intézkedést, ugyanakkor előírta, hogy az atipikus surlókórra vonatkozó tudományos ismeretek gyarapítása céljából két évig fokozott felügyelet alatt kell tartani az érintett állományokat vagy nyájakat. Tekintettel arra, hogy a 630/2013/EU rendelet elfogadásának időpontja óta jelentős mennyiségű adat gyűlt össze, ezért a 999/2001/EK rendelet VII. melléklete B. fejezetének 2.2.3. pontjában meghatározott intézkedést, amely nem kapcsolódik közegészségügyi aggályokhoz, törölni szükséges. 

A 999/2001/EK rendelet IX. mellékletének C. fejezete a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó termékek Unióba történő behozatalára vonatkozó követelményeket állapít meg. Ennek keretében a C. fejezet B. szakaszának g) és h) pontja különleges követelményeket állapít meg az elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országból vagy régióból származó, meghatározatlan BSE-kockázatot jelentő országból vagy régióból származó állatokból készült termékek behozatalának esetére, azonban azokat be kell illeszteni az említett melléklet C. fejezetének C. szakaszába is. 

A 2021/1176 EU rendelet módosításai tehát a 999/2001/EK rendelet III., V., VII. és IX. mellékleteinek fentiek szerinti módosításait tartalmazza. 

A 2021/1176 EU rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését  azaz 2021. július 19-ét  követő huszadik napon lép hatályba, és annak szabályozásai teljes egészében kötelezőek és közvetlenül alkalmazandóak valamennyi tagállamban. 

 

(NAK/Borovka Zsuzsa) 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám