Jogszabályi összefoglaló

A végrendeleti örökösnek egy éve van megszerezni a földműves státuszt.

Korábban beszámoltunk arról, hogy jelenleg már az országgyűlés előtt van a T/8000-es törvényjavaslat vitája, mely az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szól. A tervezett módosításokról szólóelső cikkünkből már részben információhoz juthattak, azonban ahogy ígértük, most tovább folytatjuk a törvényjavaslat bemutatását. Nézzük mi változik, ha valaki végrendelettel örököl földet:

A végintézkedéssel – tipikusan és leggyakrabban végrendelettel – történő földtulajdon szerzéskor a hagyatéki eljárás során a közjegyző küldi meg jóváhagyásra a hatóságnak a végintézkedést.

A hatóság ugyanúgy, mint egy adásvételi szerződésnél megvizsgálja, hogy az örökös szerzőképes-e, és a végintézkedés nem eredményezi-e tulajdonszerzési korlátozás megsértését vagy megkerülését, majd dönt a tulajdonszerzés jóváhagyásról vagy a megtagadásról, anélkül, hogy megkeresné a helyi földbizottságot állásfoglalás kiadása céljából.

Új szabály azt a helyzetet kezeli, amikor a hatóságnak meg kellene tagadni az örökös tulajdonszerzését azért, mert nem szerzőképes.  (Ennek oka lehet, hogy a végrendeleti örökös nem földműves és a megörökölt földdel együtt a birtokában lévő összes föld meghaladná az 1 hektárt.) Ebben az esetben az örökös mégis megörökli a földet, azaz tulajdonos lesz, de 1 éven belül el kell hárítania a tulajdonszerzés akadályát. (Jelen esetben meg kell szereznie a földműves státuszt.) Ha ennek nem tesz eleget 1 éven belül – ez a kötelezettség egyébként az örökös örökösére is továbbszáll - akkor a kormányhivatal először figyelmezteti őt és póthatáridőt tűz ki. Ha ez sem vezet eredményre, akkor - végső soron - nem pénzbírságot szab ki a kormányhivatal, hanem határozatában megállapítja az állam vételi jogának megnyílását. A póthatáridő elmulasztása után már nincs lehetőség a kötelezettség pótlására, az örökös a határozat ellen azonban közigazgatási pert indíthat, melynek halasztó hatálya van a vételi jog gyakorlására. Ha a határozatot nem támadja meg a tulajdonos közigazgatási perrel, akkor a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv az állam vételi jogát a határozat közlésétől számított 90 napon belül gyakorolja

A vételi jog gyakorlásához először meg kell határozni az ingatlan forgalmi értékét, ezért a póthatáridő lejárta után a kormányhivatal haladéktalanul megkeresi a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervet az ingatlan forgalmi értékének megállapítása érdekében - az értékbecslési díját egyébként a tulajdonos viseli - és egyidejűleg felhívja a tulajdonost, hogy adja meg az ellenérték megfizetéséhez szükséges adatokat. Ha erről nem nyilatkozik a tulajdonos, akkor a neki járó ellenértéket bírósági letétbe kell helyezni. A kifizetésre vagy letétbe helyezésre a vételi jog gyakorlását követő 30 napon kerül sor.

Mindezek biztosítékaként a megörökölt ingatlanra - a tulajdonjog bejegyzéssel egyidőben - a magyar állam javára szóló vételi jogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be az ingatlan tulajdoni lapjára, melynek lejárata a tulajdonszerzési akadály elhárítására nyitva álló 1 éves időtartam. Ha az örökös elhárítja az akadályt (azaz megszerzi a földműves státuszt) és ezt haladéktalanul bejelenti a kormányhivatalnak, akkor a vizsgálat eredményeként a hatósági bizonyítványt ilyenkor nem a közjegyzőnek, hanem a bejelentőnek adja ki a hatóság és egyúttal intézkedik a vételi jog, elidegenítési és terhelési tilalom törléséről. Ezen bejegyzett jogok törlésre kerülnek akkor is, ha végül a magyar állam szerzi meg a föld tulajdonjogát.

Fontos leszögeznünk, hogy jelen cikkünk megírásakor a beterjesztett törvényjavaslat ismert, a szabályozás végleges formáját a törvényjavaslat elfogadásával nyeri el.

 

NAK / Dr. Farkas Diana

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám