Jogszabályi összefoglaló

Fókuszban a családi gazdaságok jogi szabályozása és a gazdaságátadás lehetőségei.

A rendezvényen a családi agrárgazdaságok jogi szabályozása és a gazdaságátadás lehetőségei kerültek fókuszba. Az eseményen bejelentésre került, hogy a tervek szerint a következő tanévtől az országban elsőként a Miskolci Egyetemen indulnak Földforgalmi Szakjogász, valamint Földforgalmi Szakember szakirányú továbbképzési szakok.

A III. Miskolci Agrárjogi Fórumot az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a MAGOSZ és a Magyar Jogász Egylet részvételével rendezte meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara március 27-én. A rendezvény megvalósulását a Miskolci Jogászképzésért Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap támogatta. Az évről évre visszatérő találkozón egyszerre van jelen a tudományos, a szakmai, a jogászi és az agrárgazdasági szemlélet, ami hasznos információkkal szolgál a joghallgatóknak, különböző hivatásrendeket képviselő jogászoknak, agrárszakembereknek és gazdálkodóknak.

A rendezvényt idén először a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szaktanácsadói számára előírt kötelező éves továbbképzések részeként akkreditálták, így a rendezvényen résztvevő szaktanácsadók két kreditértéket szerezhettek. – ismertette az eseményen Dr. Nagy Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Stratégiai szakértője, a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Doktori Iskola doktorandusza, aki egyben a Miskolci Agrárjogi Fórum megálmodója és főszervezője.

A Fórumon bejelentésre került, hogy a tervek szerint a következő tanévtől az országban elsőként a Miskolci Egyetemen indulnak Földforgalmi Szakjogász, valamint Földforgalmi Szakember szakirányú továbbképzési szakok. A képzések célja, hogy átfogó elméleti és gyakorlati tudást adjanak minden olyan kérdésben, amelyek a földforgalom témaköréhez köthetőek.  „Tárgyaljuk majd a földforgalom magánjogi, büntetőjogi és közigazgatási jogi aspektusait. A hallgatók betekintést nyerhetnek a földforgalmi szabályozás és más, ahhoz kapcsolódó tudományterületek ismereteibe, így a termőföld értékbecslés, a földmérés és a digitális térképészeti rendszerek témájába is, annak érdekében, hogy komplex földforgalmi ismeretekre tegyenek szert. Külön képzésekkel várjuk a jogász végzettségű, valamint a jogi végzettséggel nem rendelkező jelentkezőket.” - hangzott el a Fórumon.

A III. Miskolci Agrárjogi Fórumot Prof. Dr. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját helyettesítve Dr. Olajos István docens úr nyitotta meg. Az agrárjog gyakorlati fontosságáról, valamint a miskolci jogászképzésen belül betöltött szerepéről beszélt. Külön kitért a gazdaságátadás és a családi gazdaságok szabályozásának jogtudományi jelentőségére.

A fórumon az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára, Dr. Andréka Tamás előadásában összefoglalta a gazdaságátadás jogszabályi feltételeit és a családi gazdaságok működését érintő szabályozásokat.

A családi gazdaságok működésének gyakorlati tapasztalataival kapcsolatban Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára rávilágított olyan speciális helyzetekre, amelyek esetében a jogértelmezés és jogalkalmazás a gyakorlatban nehézségekbe ütközhet.

A gazdaságátadás gyakorlati kérdéseit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Stratégiai és Vidékfejlesztési igazgatója, Dr. Balogh Brigitta foglalta össze, hasznos információkat adva mind a gazdálkodók, mind a szakjogászok számára.

Az állami földértékesítési programról, annak tapasztalatairól, illetve a nemzeti parkok által kezelt területek kapcsán a természetvédelmi célú kijelölés alapján kötendő haszonbérleti szerződések témájáról a Magyar Jogász Egylet Agrárjogi, Szövetkezeti és Környezetvédelmi Jogi Szakág képviseletében Dr. Szinay Attila ügyvéd beszélt. Előadásában kitért az agráriumot érintő jogügyletekhez kapcsolódó ügyvédi munka jelentőségére.

A program kerekasztal beszélgetéssel folytatódott, amelyen a moderátor, Dr. Nagy Márton tette fel az első kérdéseket, majd lehetőséget biztosított a hallgatóság számára a további kérdezésre. A panelbeszélgetés hasznos szakmai diskurzussá alakult, melynek során jövőbe tekintő megállapítások is születtek.

Az esemény zárásaként elhangzott, hogy a szervezőség a jövőben is folytatni kívánja a megkezdett tradíciót és a tervek szerint 2025-ben is szeretettel várják majd az agrárjogi témák iránt érdeklődő hallgatóságot.

NAK / Dr. Nagy Márton

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám