Kölcsönös megfeleltetés

Az egységes kérelemben ez évben is igényelhették a gazdálkodók a Natura 2000 gyepterületre járó kifizetéseket. A hektáronkénti 115 euró (2022-ben az átváltási árfolyam 369,19 Ft) támogatás fejében azonban egyes előírások betartása természetesen elvárt.

Tekintsük át, melyek is ezen tevékenységek:

 • A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.

Amennyiben nincs legeltethető állatállománya a gazdálkodónak – vagy szerződése a bérlegeltetésre – úgy a kaszálás tényét igazolni kell azzal, hogy a kaszálás megkezdése előtt legalább öt munkanappal írásban bejelentette a kaszálás tényét – email, levél - a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. A kaszálás kezdeti időpontja Natura 2000 területen nem meghatározott, mint egyes AKG támogatások során. Itt a Nemzeti Park igazgatóság mondhat nemet a kaszálásra, ha éppen az ott védett állat költ, vagy védett virág virágzik stb.

 • A területeken csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető azzal, hogy túllegeltetés tilos.
 • A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása sem megengedett.
 • Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat.
 • A termőhely-idegen növényfajok terjedését meg kell akadályozni mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással*, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
 • Kaszálás esetén a terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.

Amennyiben a gazdálkodó, az inváziós, termőhelyidegen fajok elleni védekezési kötelezettsége miatt nem tudja betartani az előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a nemzeti park igazgatóságnak.

 • A vadriasztó lánc használata szükséges, valamint a kaszálást a terület középpontjából vagy a táblaszél mellől indulva kell megkezdeni úgy, hogy az állatok szabadon menekülhessenek, tehát zárványterület nem alakulhat ki.
 • Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl nem megengedett, mert a levegőtlen, tömörített, árnyékolt stb. állapot miatt az eredeti vegetáció károsodhat. Belvizet a gyepterületről elvezetni nem szabad.
 • Az esti órákban – a nyugalmi időszakban -napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés nem megengedett.

Engedélyt kell bekérni a természetvédelmi hatóságtól – nem a Nemzeti Parktól - , ha a legeltetést október 31. és április 23. között is folytatni szeretnénk. Amennyiben a terület egyben Nitrátérzékeny is, úgy a téli legeltetés – november 30.-február 15. között – csak abban az esetben lehetséges, ha az állatok által elhullajtott trágya nitrogéntartalma éves szinten, hektáronként nem haladja meg a 120 kg-ot.

Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. A vadászati hatósághoz a kérelem elektronikus űrlap útján is benyújtható.

A fenti előírások akkor is betartandók, ha nem igényeltük a Natura 2000 gyepterületekre jutó kompenzációs támogatást, de van Natura 2000 gyepünk. Ennek oka az, hogy a Natura 2000 területek földhasználati szabályai is részét képezik minden területalapon nyújtott közvetlen kifizetés alapvető elvárásait tartalmazó Kölcsönös megfeleltetés előírásrendszerének.

A támogatásért cserébe, tehát ami plusz feladatunk, hogy Naptári évre vezessük a Gazdálkodási Naplót, s annak egyes adatait jelentsük be az évet követő januárban (webGN).

Naptári évre – azaz január 1. és december 30. közötti időszak minden napjára legyen meg a jogszerű földhasználat.

A Támogatói okirat hatályba lépését követően képzésen kell részt venni, amennyiben a VP programozási időszakban – vagy az UMVP esetében – sem volt képzésen. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzési kötelezettséget a családi gazdaság vezetője vagy tagja is teljesítheti.

*speciális növényvédőszer-kijuttatás: valamely inváziós vagy termőhely-idegen növényfaj ellen pontos, cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatással - így különösen a tuskó-, sarj- vagy levélkenés, a pontpermetezés, a tőinjektálás technológia alkalmazásával - történő védekezés.

NAK/Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám