Környezetgazdálkodás

A LIFE projektek az EU környezetvédelmi politikáját támogató programjai, amelyek során a tagállamok által közösen kitűzött környezet- és éghajlatvédelmi célok a köz- és magánszféra aktív együttműködésével valósulhatnak meg - hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.


A települési természetes vízmegtartó projektek önkormányzatokat támogatnak, annak érdekében, hogy

- javítsák a térség éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét;
- csökkentsék a klímaváltozásból fakadó kockázatokat, károkat, veszteségeket;
- kiegyensúlyozzák a vízhiány-víztöbblet egyenetlenségeket;
- zöldinfrastruktúrával alakítsanak ki pufferzónákat;
- megismertessék a fenntartható ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodást és a tudás, a tapasztalat, a szükséges eszközök megszerzése által növelik a térség alkalmazkodó képességét.

A működő természetes vízmegtartó megoldások megismerésével a magyarországi önkormányzatok képesek lesznek hatékony és természetes módon reagálni a klímaváltozással összefüggő hatásokra. A módszertanok beépíthetőek lesznek a területrendezési tervezési gyakorlatba, illetve helyi szintű környezet-gazdálkodási stratégiákba. A természetes vízmegtartó megoldások javítják a helyi közösségek klímarezisztenciáját és jólétét, továbbá hozzájárulnak a helyi gazdasági kockázatok mérsékléséhez.

5 természetes vízmegtartó megoldás modell (prototípus) kerül megvalósításra. Az öt beavatkozási mintaterület olyan magyarországi településeken található, ahol az éghajlatváltozás hatására felerősített jelenségként a közép-kelet-európai kistelepülésekre jellemző vízkockázatok és települési sérülékenység fokozottan tapasztalhatók.

Az 5 vízmegtartó modell:

  1. Bátya (Bács-Kiskun). A beavatkozás során a térségben található kubikgödör vizes élőhelyként kerül helyreállításra kotrással és lankás rézsű kialakításával, amelynek eredményeként nyílt vízfelület jön létre. A tervek szerint a vizes terület több különböző mélységű kisebb medencéből fog állni, biztosítva azt, hogy állandó nyílt vízfelület és sekélyebb élőhely is kialakuljon.
  2. Püspökszilágy (Pest). A település 2-3 évente jelentkező rekord szintű villámárvizei által okozott károkat hivatott csökkenteni. A villámárvíz jelentős talajlehordáshoz vezet, kárt okoz az épületállományban, miközben nyáron a völgyfenék teljesen kiszárad, ami a mezőgazdaságot, az ökoszisztémát és a talajvízkészletet hátrányosan érinti. A projekt célja az árhullámmal lezúduló víz és hordalék visszatartása a felső vízgyűjtőn, mielőtt az elérné az épített környezetet. E célból a vízmosásokban és a Szilágyi-patakban négy fából épített hordalékfogó műtárgy (fenékküszöb) kerül megépítésre.

  3. Ruzsa (Csongrád-Csanád). A Duna-Tisza köze átlagos csapadékmennyisége csökken, aminek legfontosabb következménye a talajvízszint süllyedése. A település célja csapadékvíz helyben tartása, a bel- és külterületeken egyaránt. A vízvisszatartás érdekében a külterületen meglévő csatornahálózatot tervezik a célnak megfelelő módon átalakítani, mely elsősorban a talajvíz-tartalékok visszatöltését szolgálja. Az egyik csatorna mintaterületként a helyi földhasználók közötti innovatív együttműködést fogja szolgálni, mely az időszakos elöntésekkel leginkább érintett földparcellák „zöldítését” segíti elő.

  4. Rákócziújfalu (Jász-Nagykun-Szolnok). A régió a Tisza vízgyűjtő-területének középső szakaszán található, az árvíz, a belvíz, az aszály, a hőhullámok és a heves esőzések kockázatának rendkívüli mértékben kitett. A külterületen található csatornahálózat kerül itt is átalakításra a víz megtartására alkalmas műtárgyakkal, illetve egy alacsony fekvésű termőterület helyén 0,6 hektár kiterjedésű vizes élőhely kerül kialakításra hordalék eltávolításával, valamint gát és egy vízmegtartó műtárgy megépítésével.

  5. Tiszatarján (Borsod-Abaúj-Zemplén). Az ártér a kiszámíthatatlan, erőteljes áradásoknak, a tartós és egyre gyakoribb aszályoknak, valamint a belvíznek egyaránt rendkívüli mértékben kitett. Ennek érdekében a kubikgödrökkel borított területen állandó, nyílt vízfelületeket fognak létrehozni, amelyek egymással összekapcsolt módon fognak működni. A talajvízbe beszivárogva a mezőgazdaság számára természetes vízellátást fognak biztosítani, illetve a vízvisszatartó létesítmények a belvíz befogadására is alkalmasak lesznek. Emellett szaporodó- és búvóhelyként, illetve táplálkozóhelyként szolgálnak majd a vízimadarak, a kétéltűek és a legelő állatállomány számára. Helyi ökoturizmus fejlesztése érdekében a helyreállított ártérben, a vizes élőhelyen és a kis tórendszer környékén látogató ösvény kerül kialakításra.

Az 5 vízmegtartó projekt részletesebb leírása és illusztrációja itt található.

(NAK/Tasnádi G.)

(nyitókép forrás: Belügyminisztérium)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése