Környezetgazdálkodás

Természetes mindenki számára, hogy a talajon zajlik az élet, de vajon ismert-e mindenki számára az, hogy ez nincs másképpen az egészséges talajban sem.


Ezen ismeretek fontosak a gazdaságos növénytermesztés érdekében is, de fontos beszélni róla azért is, hogy a társadalom valamennyi szereplője számára ismertté váljon termőtalajaink fontossága, védelme.

A talaj egy olyan komplex élő része a Föld felső rétegének, amely tulajdonságai miatt alkalmassá teszi a növények nevelésére, termesztésére. A talajok hosszú, több évezredes, évmilliós fejlődés eredményeképpen alakultak ki, és sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek. A vizsgálatok 200-1000 év közé teszik azt az időszakot, ami szükséges ahhoz, hogy egy 25 cm vastagságú termékeny talajréteg képződjön (FAO, 2009). Mindezek mellett tudni kell azt is, hogy a talajélőlények sorozata, egy teljes „földalatti” táplálékhálózat, a legkülönfélébb élőlények szövetsége szükséges ahhoz, hogy a talaj a legfontosabb funkcióját, a termékenységét betölthesse.

A termőföld ásványi anyagokból, vízből, levegőből, több milliárd mikroorganizmusból (szabad szemmel nem látható élőlények), gombákból, egyéb élőlényekből (gerincesek, rovarok, puhatestűek stb.) és szerves anyagokból áll.

A talajban lévő szerves anyagokat alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk a „nem valódi” humuszanyagok és a „valódi” humuszanyagok. A nem valódi humuszanyagok az elpusztult növényi és állati szervezetekből és ezek bomlástermékeiből állnak. A nem valódi humuszanyagok még csak részleges átalakuláson átment, de nem humifikálódott szerves maradványok, illetve vegyületek.

Mindenképpen szükséges a talajból szerves anyag tartalmának fenntartása megőrzése, hiszen az alábbiakból is kiolvashatjuk jelentőségüket. Nem véletlenül ösztönzi a gazdálkodókat az AKG a zöldtrágyázás, és a szerves trágya alkalmazására, a forgatás nélküli, vagy forgatás minimalizálására irányuló agrotechnikák minél szélesebb körű alkalmazására. Nincs ez másképpen az ökológiai másodvetések, nitrogénmegkötő növények alkalmazásának ösztönzése terén sem.

A talajba kerülő szerves anyag további sorsa a talajélőlények (edafon) munkájának egyik eredőjeként valódi humuszanyagokká alakul hosszú –hosszú időt követően. A szerves anyagok a talaj élő szervezetei segítségével, levegő jelenlétében lebomlanak, átalakulnak. A lebomló szerves anyagok fehérjéi szervetlen nitrogéntartalmú vegyületekké (ammónium, nitrit, nitrát, mely a növények számára már felvehető tápanyagforrás) és speciális szerves vegyületekké (humusz) alakulnak. A lebontás több lépcsőben történik, mikrobiológiai folyamatok eredményeként. A lebontó folyamatokban a talajlakó állati szervezeteknek jelentős szerepük van. Elvégzik a szerves maradványok mechanikai aprítását, előkészítve ezzel a további átalakulási folyamatokat. Láthatjuk tehát, a talajban az élőlények fontosságát. (Kutatások szerint egy gramm átlagos termőtalajban több 100 millió baktériumot, 16 millió sugárgombát, 100 ezer gombát, 50-100 ezer algát és 10 ezer protozoát (egysejtű állat) találhatunk) Számos a gyógyászatban alkalmazott antibiotikumot is a talajélőlényekből vontak ki pl. sztreptomicint és neomicint).

A talajélőlények, biokémiai folyamatok eredőjeként kialakuló valódi humuszanyagok bonyolult felépítésű, kolloid tulajdonságú polimerek, stabil, nagy molekulájú, szerves vegyületek. E különleges anyag egyedülálló funkcióit elsősorban kolloid-tulajdonságának köszönheti, vagyis hogy fajlagos felülete óriási (800-1000 m2/g). Ez az óriási felület hatalmas mennyiségű vizet, különböző ionokat, tápanyagot képes megkötni.

Nagy adszorpciós képességüknél fogva a humuszanyagok a talajok vízgazdálkodását is javítják, a humuszban gazdag talaj több vizet tud megkötni és a megkötött vízmennyiséget tovább tárolja, csökken az aszályérzékenység, mely különösen fontos az időnként kiszámíthatatlan időjárási körülmények közepette is. Továbbá a humusz, mint tápanyagforrás elsősorban nitrogén-forrásként jelentős, mivel a talajban lévő nitrogén mintegy 95%-a szerves kötésben van jelen.

A szerves anyagban gazdag talaj szerkezetessége is optimális, jó morzsás, szemcsés, leginkább egy jó kovászos kenyérre emlékeztet. Mindezen folyamatok eredője a talaj termékenysége, mely a gazdálkodó számára az egyik legfontosabb tényező. Az egészséges, jó szerkezetű, szerves anyagban – talajéletben – gazdag talaj biztosítja az egészséges, jó minőségű növényt, mely jobban ellenáll az időjárási stresszhelyzeteknek, kórokozók támadásainak is.

Láthatjuk tehát, hogy a talajt élő rendszernek kell tekintenünk.

Mit is tegyünk e rendszer védelme, segítése érdekében? Néhány hasznos tanácsot fogalmazunk meg az alábbiakban:

 1. Megfelelő talajművelés elvégzését kell szem előtt tartani, amely biztosítja és segíti

  - a talajban meglévő vízkészlet takarékos felhasználását /talajok tavasztól őszig minden munkaművelettel egyidejű lezárása/; a lehullott csapadék megőrzését;
  - megfelelő levegőzöttséget;
  - a talaj kapillaritás optimális működését /amely csökkenti a belvizek és az aszály mértékét/; lazítás
  - a morzsalékos talajszerkezet kialakulását.

 2. A talaj PH megfelelő szinten tartására kell törekedni /5,5-7 PH/
 3. A talaj szerves anyag tartalmának növelését segíteni kell:

  - szerves trágyázással /ahol erre lehetőség van/;
  - zöldtrágyázással;
  - a megtermelt szerves anyag területen történő hasznosítása.

A szármaradványok betakarítást követő mielőbbi talajba forgatása, azok egységesen apró méretűvé történő szecskázása és a bontásukat gyorsító tarlóbontó anyaggal való kezelése után.
A hasznos mikroszervezetek aktív tevékenysége révén válik a szár- és gyökérmaradványokból újrahasznosítható gazdasági termés.

Forrás: A TALAJTERMÉKENYSÉG MIKROBIOLÓGIAI ALAPJAI ÉS LEHETŐSÉGEI

NAK/Sztahura

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám