Környezetgazdálkodás

Megjelent a 2021-ben induló Agrárkörnyezetgazdálkodás kifizetés pályázati felhívás (VP4-10.1.1-21), melyről a legfontosabb információkat az alábbi felsorolásban gyűjtöttük össze:

- A pályázat 360 milliárd forintos keretösszeggel került meghirdetésre, mely összeg önmagában is több, mint az előző kettő 5 éves támogatásokra összesen rendelkezésre állt.

- A pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka: 2022.január 1. – 2024. december 31.

- A támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető, aki élni kíván a lehetőséggel és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújt be.

- A Magyar Államkincstár felületén, ügyfélkapun keresztül történő benyújtással lehet kérelmezni, a 2021. október 25-től 2021. november 25-ig terjedő időszakban.  A felhívás szerinti határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

- A támogatásban a VPAKG2015-höz hasonlóan 16 tematikus előíráscsomagból lehet választani, (horizontális – mindenki számára elérhető -, valamint zonális – azaz csak bizonyos feltételeknek megfelelő területeken gazdálkodók számára elérhető).

- A benyújtandó pályázat részeként, a támogatásba bevinni kívánt összes kötelezettségvállalással érintett terület (KET) vonatkozásában elektronikus úton kell megadnia a területek beazonosítására szolgáló EOV koordinátákat alfanumerikusan vagy az azokat tartalmazó shape file-ok feltöltésével. Tehát valamennyi érintett területet 3 m-es pontossággal fel kell mérni, s az így kapott shape filokat fel kell tölteni az elektronikus felületre. Amennyiben a gazdálkodó korábbi támogatási ciklusban is részt vett, s az eredeti shape filok megfelelőek, úgy azokat is használhatja továbbra is, csak a mérési jegyzőkönyveket aktualizálnia kell.

- Fontos a méréseknél, hogy ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a di, gesztenye és hagyományos gyümölcsösöket külön kötelezettségvállalással érintett területbe kell lemérni, s megnevezni.

- Az AKG-ba bevinni kívánt ültetvények maximális életkora max 26 év lehet, kivéve szőlő, dió, gesztenye és hagyományos gyümölcsös. Igazolást erről nem kell csatolni, mert a hivatalok ezt egymás között letisztázzák.

- 2022. január 1-ig el nem telepített ültetvénnyel is lehet pályázni. Ebben az esetben nyilatkozni kell arról, hogy az ültetvény legkésőbb a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes határnapjáig eltelepítésre kerül. (Ekkor a levélanalízis választható előírás nem igényelhető).

 - Bizonyos kivételekkel a kötelezettségvállalás időszakára jogszerű földhasználatot kell igazolni. Ezt a beadáskor természetesen nem kell csatolni, csak fel kell készülni ezen követelményre.

 

Fentiek szerint az alábbi támogatási összegekre lehet pályázni, amennyiben a gazdálkodó minden választható előírást is be kíván tartani területén (lsd. táblázat):

A támogatási intenzitás minden esetben 100%, degresszió a VP AKG2021 esetében nem kerül alkalmazásra. A gyepgazdálkodás esetén mind a legeltetéssel, mind a kaszálással történő hasznosítás esetén saját legeltethető (0.2 ÁE/ha) állatállománnyal kell rendelkeznie a pályázónak. Fontos megemlíteni azt is, hogy agrár-környezetgazdálkodási támogatásba (AKG) bevonni tervezett terület egyúttal nem vihető be az újonnan megnyíló ökológiai támogatásba.

 

Támogatási kérelem benyújtás: A támogatási kérelmek országos rangsorának összeállítása pontrendszer alapján tematikus előíráscsoportonként külön-külön történik.

 

A támogatási kérelem benyújtásánál többlet pont jár:

- A Natura 2000 terület, a nitrátérzékeny terület és a VTT területi szempontok szerinti többletpont akkor számolható el, ha a terület több mint 50%-a az adott fedvényen helyezkedik

- A gazdaság teljes területe kevesebb, mint 300 ha. A viszonyítási alap a 2021. évi egységes területalapú támogatási kérelmében szereplő összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású terület.

- Amennyiben a támogatást igénylő a vállalásait szaktanácsadóval való egyeztetés alapján tette meg, és erről a 10. számú melléklet szerinti kitöltött és aláírt szaktanácsadói igazolást csatolja a támogatási kérelemhez, ebben az esetben többletpont adható. Amennyiben a gazdálkodó maga is szaktanácsadó, akkor saját maga részére kiállíthatja a szaktanácsadói igazolást és számára is jár a többletpont.

- Állatállományért járó többletpont – szántók tematikus előíráscsoportoknál csak - abban az esetben adható, ha a nyilvántartások alapján a gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napján legalább 0,2 állategység/hektár saját legeltethető állattal rendelkezik. A támogatást igénylő által szántó és gyep földhasználati kategóriába bevinni kívánt földterület nagyságának összegzésével történik.

- Egy adott tematikus előíráscsoportba bevitt földterület arányáért járó többletpont az alapján kerül meghatározásra, hogy a teljes gazdaság azonos hasznosítású (szántó, gyep, ültetvény, nád) területének – 2021-es EK szerint - mekkora része kerül bevonásra.

- Amennyiben a támogatást igénylőnek 2021. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az AKG-ba bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.

- MTÉT szántó- és gyepterületek tematikus előíráscsoportok esetében a környezeti hozzáadott érték kritérium minden esetben 10 pont. Amennyiben a támogatást igénylő a választható előírások közül is választ, abban az esetben ez a környezeti hozzáadott érték a 10 ponthoz hozzáadódik. 

- Amennyiben a támogatást igénylő a 2014-2021 közötti időszakban részt vett "Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés" támogatásban, úgy részére 2 pont adható

 

Kérelemhez csatolandó mellékletek:           

-szaktanácsadói igazolás a pályázati felhívás melléklete szerint

 

A vállalt tevékenységeket a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt szükséges betartani.

További részletek a pályázati felhívásban olvashatók.

Induló cikksorozatunkkal további részleteket is ismertetünk majd megfelelő egységek kialakításával.

 

(NAK/Sztahura)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése