Környezetgazdálkodás

A módosítás a felhívás 5. – A finanszírozással kapcsolatos információk – 5.1. A támogatás formája – I. Kifizetési kérelem pontot érinti.

A módosítással rögzítésre került az, hogy ha a 2022. évben egy adott tematikus előíráscsoportra – pl. teljes Horizontális szántó - a gazdálkodó nem igényel kifizetést, akkor a kedvezményezett az adott tematikus előíráscsoport vonatkozásában a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül.

Fentiek alól kivételt képez az az eset, amikor a Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetén a gazdálkodó 2022. évben a teljes tematikus előíráscsoportra nem igényel kifizetést, de az intézkedésbe vont területei között van legalább egy olyan kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület, amely kapcsán a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozott arról, hogy legkésőbb a 2023. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásáig eltelepíti az ültetvényt, de az eltelepítés nem történt meg a 2022. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig, akkor a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport nem kerül kizárásra.

A kizáráson kívül egyéb szankció nincs.

A fentieknek megfelelően módosult a felhívás 14.a. számú melléklete (Szankciós táblázat).

NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése