Környezetgazdálkodás

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a VP4-10.1.1-21 AKG felhívás „szántó és ültetvény” tematikus előíráscsoportokra vonatkozó kiírás szerint alapkövetelmény, hogy szűkített, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálattal rendelkezzenek a kötelezettségvállalás időszakára vonatkozóan.

Amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik 5 éven belüli talajvizsgálattal, úgy legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtási időszakának végéig, azaz 2022. május 16-ig kell a talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni, vagy akkreditált talajlaboratórium által a talajminta leadásáról kiállított, a felhívás 6. számú melléklete szerinti átvételi igazolás példányával rendelkezni, amelyet az Államkincstár a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el.

Fontos továbbá megjegyezni, hogy úgy az előbbiekben említett AKG mind a VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 ÖKO támogatást igénylőnek és két tematikus csoportba tartozóknak a 2022. évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a 2022. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig, azaz 2022. június 9-ig kell elkészíteniük.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a falugazdász hálózatán keresztül segíti az érdeklődő gazdálkodókat abban, hogy az említett talajvizsgálati, illetve igazolási, valamint táptervkészítési kötelezettségüket az előírásoknak megfelelően tudják teljesíteni.

NAK / Preszter Péter

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése