Környezetgazdálkodás

A VP4-10.1.1-15/16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekben a helyszíni ellenőrzések hamarosan megkezdődnek, melyek a gazdálkodó jelenléte nélkül fognak megvalósulni.

A korábbi tapasztalatok szerint az egybeművelésre, a szomszédos kötelezettségvállalással érintett területek (KET) elkülönítésére nem kellően figyelnek az érintett gazdálkodók. Fontos ügyelni a sarokpontok jelölésének megfelelőségére, a KET-ek és a táblák megfelelő elkülönítésére. Célszerű tájékozódni kell arról, hogy a táblával szomszédos másik gazdálkodó milyen növényt vetett. Amennyiben azok megegyezőek, úgy 50-60 cm-es – természetesen nagyobb sorközű kultúra esetén a sorközt meghaladó mértékű sávval kell az elkülönítést megvalósítani. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha a gazdálkodónak a kötelezettségvállalással érintett területével szomszédos egyéb, az AKG-ban nem támogatott területén azonos növényt termeszt.

Amennyiben egybeművelés kerül megállapításra, úgy sajnos az egész táblára adott évben nem jár támogatás, és még a túligénylés szankció kiszabására is sor kerülhet. Ha a gazdálkodónak a kötelezettségvállalással érintett területei, vagy más gazdálkodó ilyen területei szomszédosak, vagy a KET-en kívül ugyanazon kultúra termesztése folyik, úgy a KET-ket jól láthatóan el kell különíteni:

  • Eltérő kultúra (hasznosítási kód)
  • Eltérő növényfejlettségi állapot
  • Szántó esetén 50-60 cm széles sáv, amennyiben az adott kultúra sortávolsága 60 cm feletti, úgy legalább az adott kultúra sortávolságának 30%-kal megnövelt szélességű sáv elhelyezéséről szükséges gondoskodni
  • Ültevénynél: természetes anyagú jelölő tárgy (pl.: karó) a közös sarokpontoknál. Itt alkalmazható a sarokpontra megadott módszer, miszerint a sarokpont jelölése úgy is történhet, hogy az ültetvény támrendszer szélső sorának kezdő oszlopa mellé kerül kihelyezésre a sarokpont jelölő tárgy azzal, hogy a területmérés kiindulópontja az ültetvényeknél meghatározott mérési szabályok figyelembevételével a sarokpont jelölő tárgytól a meghatározott távolságban indul.
  • Gyepek – évelő szálas takarmánynövények - esetében a sarokpontokon/töréspontokon természetes anyagú jelölő tárgy pl. T-ülőfa elhelyezése.

Amennyiben az ellenőrzés keretében az elkülönítés nem megfelelő, és a kötelezettség teljesítésre vonatkozó felszólítást követő 15 napon belül pótlásra kerül, úgy részére a KET-re jutó támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül. Ha a felszólítás ellenére sem valósul meg a kötelezettség, akkor az adott évben a KET elutasításra kerül.

Szántó esetében vállalás esetén – amennyiben több szomszédos táblán ugyanazon kultúra található - a KET-en belül az 5 ha-os táblákat el kell különíteni az alábbiak szerint:

  • amennyiben az adott kultúra sortávolsága 60 cm vagy az alatti, úgy legalább 60 cm széles sáv elhelyezéséről szükséges gondoskodni,
  • amennyiben az adott kultúra sortávolsága 60 cm feletti, úgy legalább az adott kultúra sortávolságának 30%-kal megnövelt szélességű sáv elhelyezéséről szükséges gondoskodni.

Eltérő növényikultúra (eltérő hasznosítási kód) termesztésével, illetve eltérő növényfejlettségi állapottal a táblák elkülönítése megvalósul! Amennyiben a gazdálkodó választotta az 5 ha-os táblaméretet, úgy attól eltérhet, ha évelő szántóföldi kultúrát, vagy zöldugart termeszt.

Ha a táblaméret meghaladja a kötelező, vagy a vállalt méretet, akkor a KET-re jutó támogatási összeg 20%-kal, ismétlés esetén 50 %-kal csökken.

A KET és a táblák elkülönítésén túl, figyeljünk a természetes alapanyagból létrehozott sarokpont jelölő tárgyak meglétére is. Amennyiben helyszíni ellenőrzéskor a jelölés nem fellelhető, úgy 1 % szankció jár a KET-re, ha az ellenőrzést ez nem akadályozza. Amennyiben az ellenőrzés nem hajtható végre, úgy 15 napon belül a jelölő tárgy pótolható a KET-re jutó adott évi támogatási összeg 5 %-os csökkentése mellett. Amennyiben a megadott határidőig a pótlás nem következik be, úgy a lemért KET teljes területére adott évben nem jár támogatás.

A mérési jegyzőkönyvet is őrizzük meg, mert annak hiánya az érintett KET első évi támogatási összegének 5%-os csökkentését jelenti ellenőrzés esetén. Gyepek és zöldugar vonatkozásában a kaszálatlan sávok meglétét és kaszálási időpontokat is tekintsük át. Nézzük meg, megvannak-e a madárodúk, előrejelzéshez használt eszközeink!

NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése