Környezetgazdálkodás

A Vidékfejlesztési Program (VP) legjelentősebb támogatásai közé tartoznak az ökológiai gazdálkodás (ÖKO2021) és az agrár-környezetgazdálkodási (AKG2021) támogatásai, így az Agrárminisztérium (AM) 2021-ben az intézkedések folytatásáról döntött egy új, 3 éves ciklus megnyitásával. 

Kiemelt cél volt az új ÖKO és AKG felhívások meghirdetése során, hogy minél több gazdálkodó tudjon élni ezekkel a támogatási lehetőségekkel és minél nagyobb területen és minél több ágazatban valósuljon meg a természet- és környezetkímélő gazdálkodás.

Az AM 2022. május 22-ei tájékoztatása szerint- a kérelmek és döntések alapján- az elért számokat ismertetjük.

2021-ben megnyílt támogatási kérelem benyújtási időszakában VP ÖKO 2021 pályázatra 3 562 támogatási kérelem került benyújtásra. Ebből 3 454 kérelem (97%) kapott pozitív elbírálást, mely összesen 156 510,4 hektár területet érint. (A rendelkezésre álló forrás meghaladja a 106 milliárd forintot a 3 éves kötelezettségvállalási időszakra 365 Ft/euró árfolyammal számolva).

A fenti adatokból láthatjuk, hogy a kérelmet benyújtók 97 %-a támogatott lett, míg az előző ÖKO programban (VPÖKO 2016-2021) 2054 gazdálkodó volt támogatott. Továbbá a jelenleg is tartó (VPÖKO 2019-2023) ÖKO programban 1955 vesznek részt, így 2022-2023 között az ÖKO támogatásban részesülők száma már 5 300 feletti.

A mostani intézkedésben a támogatott terület nagysága 156 510,4 hektár. 2022-ben a támogatott területek közül a már átállt ökológiai státusszal bíró területek nagysága 93 511 ha, (a támogatott területek 59,7%-a) míg az áttérés támogatásával érintett terület nagyság 62 998 ha.  Ha hozzávesszük a VPÖKO (2019-2023) programban lévő területszámot, ami 95.000 ha feletti, úgy 2022-23 között mintegy 251.000 ha után igényelhetnek ÖKO kifizetést a gazdálkodók.

Az átállt területek után a gazdák az ökológiai gazdálkodás fenntartására kapnak támogatást, a teljes támogatási időszak alatt, úgy az áttérési támogatással érintetteknél a támogatási időszak hossza függ a területen található növény fajtától és hogy mikor kezdődött meg az áttérési időszak az adott területen. 

Legnagyobb arányban (49 %-ban) a szántó művelési ágú terület részesült a forrásból. 2022-2024 közötti időszakban, évente 76 218 ha nagyságú szántóterület után igényelhető az ÖKO 2021 kifizetés, 1 638 gazdálkodó részéről.

A támogatott területek fele gyep és ültetvény, így a gyepterületek (41%) és az ületvények (10%) magas aránya figyelhető meg. Összehasonlítva ez az arány a VPAKG 2022-24 támogatásban gyepek esetén mindösszesen 16,2%, míg az ületvényeknél 5,4% volt. Az ületvények 2/3-a (65,5%) az „Egyéb ültetvény” ültetvénycsoportba tartozik. Ezen ültetvénycsoport esetén az átállt területek arány alacsony (30,9%).

Gyepek tekintetében 1074 gazdálkodó 64 231 ha-ra pályázott és kapta meg az ÖKO 2021 támogatói okiratot a 2022 és 2024 közötti időszakra, mintegy 14,34 milliárd Ft értékben.

Az ültetvények 2022-2024 között kicsivel több mint 26 milliárd Ft támogatásban részesülnek. Az intézkedésbe vont ültetvények nagysága meghaladja a 16 ezer hektárt, míg a támogatott gazdálkodók száma 1501 db.

Összefoglalva a 3 évre jóváhagyott támogatás mértéke (több mint 106 milliárd Ft), a rendelkezésre álló forrás eloszlása- közel 58%-a az ökológiai gazdálkodás áttéréshez és a források 42%-a az ökológiai gazdálkodás fenntartásához- hozzájárul mind ahhoz, hogy jelentős mértékben növekedjen az ökológiai gazdálkodást folytató gazdaságok száma hazánkban.

Forrás: AM

NAK/ Ribóczi Edina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése