Környezetgazdálkodás

A módosítás az alábbi pontokat érinti:

A horizontális ültetvénycsoport esetében a támogatási feltételek között szerepelt az ültetvény vonatkozásában a 26 évnél nem idősebb kor megléte (kivéve szőlő, dió, gesztenye és a hagyományos gyümölcsös). Több esetben a lemért KET és a kormányhivatal által visszaigazolt területi méret eltéréseket jelzett, hiszen az AKG-ban a mérési pontosság a 3 m-es toleranciát várta el. Az eseti eltérések feloldása érdekében bevezetésre került a „kerületi tolerancia” fogalma, mely az alábbi a fogalomtár szerint:

„Kerületi tolerancia: a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (a továbbiakban: KET) kerülete és 3 méter (KET koordináták mérési pontossága) szorzatának megfelelő területnagyság. Ide nem értve, a 809/2014 EU rendelet 38. cikke alapján alkalmazott kerületi toleranciát.”

Példa: 1000 m KET kerület x 3 m= 3000 m2, tehát ennyivel kisebb területre kiállított terület alapján a KET egészére megfelelő a megyei Kormányhivatal igazolása.

Az IH korábbi tájékoztatása szerint a Szántó és Ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében a folyamatos talajvizsgálat megléte a következők szerint igazolható az első évben:

„Amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik 5 éven belüli talajvizsgálattal, úgy legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig – június 9. - kell a talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni, vagy akkreditált talajlaboratórium által a talajminta leadásáról kiállított, a felhívás 6. számú melléklete szerinti átvételi igazolás példányával rendelkezni.”,

Pontosításra került, hogy a szántó Tematikus Előíráscsoportban a „Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, kaszálásonként
változó helyen, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben.”
előírás abban az esetben teljesíthető, amennyiben a gazdálkodó vállalta a vetésszerkezeti előírást is, azaz az előíráscsomag összterületének legalább 20%-án az adott évben pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keverékének termesztése, illetve zöldugar vagy méhlegelő fenntartása történik, továbbá amennyiben a terület szélessége eléri a 6 métert. (A támogatási kérelem benyújtásakor is csak ezen feltétellel volt választható az előírás.)

Ennek megfelelően módosulnak az 1. számú mellékletben a 11., 187., 208., 230. számú pontok.

Szántó Tematikus Előíráscsoportban a „Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke, illetve zöldugar vagy méhlegelő kaszálása, silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök
alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).” előírás abban az esetben teljesíthető, amennyiben a gazdálkodó vállalta a vetésszerkezeti előírást is, azaz az előíráscsomag összterületének legalább 20%-án az adott évben pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keverékének termesztése, illetve zöldugar vagy méhlegelő fenntartása történik.

E szerint módosulnak az 1. számú mellékletben a 12., 188., 209., 231. számú előírások.

A módosítással a felhívás 1. számú mellékletben pontosításra került, hogy amennyiben a gazdálkodó vállalta „A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal a területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba” előírást, úgy az „önállóan választható, viszont az előírás szálas pillangós, illetve zöldugar visszaforgatásával nem teljesíthető. Vetésszerkezeti előírás betartása esetén (...) minimum a KET 20%-án szükséges az előírás teljesítése.” Érintett előírások: 20., 84., 113., ,145., ,173.,194., 215., 237.

NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése